Brandfarliga ämnen, förvaring

Lyssna

I våra hem finns ofta olika former av brandfarliga ämnen, även om vi inte alltid tänker på det. Det kan vara allt från handsprit och hårspray till lacknafta och gasol. Att ha koll på hanteringen och hur du förvarar dem är viktigt. Om olyckan skulle vara framme kan det få allvarliga följder.

För alla brandfarliga vätskor och gaser som du har i ditt hem gäller att mängden ska motsvara ditt husbehov, inte mer. Du får alltså inte förvara några stora extra lager, i så fall måste du ansöka om tillstånd.
Mer information om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Olika regler för enfamiljshus och flerfamiljshus

Tänk på att reglerna för förvaring av brandfarliga ämnen skiljer sig något åt för dig som bor i ett flerfamiljshus jämfört med dig som bor i villa, radhus eller fritidshus. Eftersom det finns många fler människor i ett flerfamiljshus får man till exempel inte förvara brandfarliga vätskor i källarutrymmen, medan det kan vara tillåtet i exempelvis en villa.

Uppgifter om hur du får förvara brandfarliga ämnen i olika typer av bostäder hittar du i MSB:s broschyrer ”Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö” samt i ”Gasol för hem och fritidsmiljö” – se länkar nedan.

Brandfarlig vätska och sprayburkar

Till brandfarliga vätskor räknas vätskor som vid ganska låg temperatur avger ångor som går att antända. Det kan vara tändvätska, handsprit, aceton, lacknafta, lampolja, bensin med mera.

Hur lätt en brandfarlig vätska antänds varierar beroende på vilken vätska det gäller. Läs på förpackningen. Där anges om vätskan är brandfarlig, mycket brandfarlig eller extremt brandfarlig. Det är alltid ångorna som brinner, inte själva vätskan som de kommer från.

Även vissa sprayburkar (aerosoler) räknas som brandfarlig vara. Var noga med att inte utsätta tryckbehållare, till exempel en flaska med hårspray, för värme eftersom det då finns risk att den exploderar. Detta gäller även en tom behållare.

Förvaring:

  • Förvara aldrig farliga vätskor inom räckhåll för barn! Håll extra uppsikt när du plockar fram en flaska för att använda den, till exempel lampolja för att fylla på en lykta eller tändvätska vid grillning. Det kan gå fort när ett nyfiket barn vill smaka och testa men inte har kunskap om vad som är farligt.
  • Förvara helst dina brandfarliga vätskor på ett samlat ställe, med lock och kapsyler tätt påsatta.
  • Om flaskorna eller behållarna står i ett skåp bör det ha ventilationshål nertill och upptill.
  • Vid förvaring av mer än 100 liter krävs tillstånd. Drivmedel i fordon och reservdunkar räknas inte in här. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden.

Läs mer i MSB:s folder Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö

Brandfarlig gas

Den vanligaste gasen för hemmabruk är gasol. Den räknas som en brandfarlig gas även om den vid förvaring har komprimerats till vätska. Du får hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd från oss men när det gäller förvaringen i din hemmiljö finns det begränsningar.

Förvaring i flerbostadshus:

  • Om du bor i flerbostadshus får du inte förvara eller använda mer än 5 liter (volym) gasolbehållare eller annan brandfarlig gas inne i din lägenhet.
  • I gemensamma vindsutrymmen, källare och garage är det förbjudet att förvara och använda behållare med brandfarlig gas.
  • Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare på när du bor i flerbostadshus är balkongen, förutsatt att den inte är inglasad.

Förvaring i enbostadshus och fritidshus:

  • Inne i bostadshus och fritidshus är det endast tillåtet att förvara gasolbehållare som är mindre än 30 liter, men undvik förvaring i vindsutrymmen eller källarförråd. Se till att ventilationen är god. Har du garage eller förråd går det även att förvara mindre mängder där.
  • Använder du gasspis i köket gäller särskilda regler kring installation för en brandsäker förvaring.

Läs mer om förvaring av gas i MSB:s folder Gasol för hem och fritidsmiljö.