Individanpassat brandskydd

Lyssna

I Sverige dör nästan 100 personer i bostadsbränder varje år. Särskilt utsatta är äldre och andra sårbara människor som kan ha svårt att klara sin egen brandsäkerhet i hemmet.

För att kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt finns det möjlighet att få individuellt anpassat stöd från samhället i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot är inte alltid brandskyddet en självklar del, vilket det borde vara.

Bland äldre och personer med funktionsnedsättning finns många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet.

Checklista, brandskydd

Har du en anhörig, en vän eller en granne som kanske har svårt att röra sig, som påverkas av sin medicinering eller har drabbats av demens är det särskilt viktigt att se över brandskyddet.

  • Har personen brandvarnare och fungerar batterierna?
  • Finns det brandsläckare och brandfilt i hemmet?
  • Plocka undan så mycket det går av brännbara föremål – särskilt runt spis och andra värmekällor.
  • Ta eventuellt bort levande ljus, tändare och tändstickor.
  • Vem kan hjälpa personen att sätta sig i säkerhet om det börjar brinna?

Hjälpmedel

Det finns idag flera produkter som kan öka brandskyddet för de personer som har ett ökat behov. En spisvakt kan vara en bra investering. Den kopplas till spisen och känner av rök, hög värme eller rörelse, eller en kombination av dessa. Spisvakten larmar, bryter elen till spisen och i vissa fall släcker den också elden.

Det finns även optiska eller vibrerande brandlarm för dem som inte hör så bra, sprinklersystem och textilier (till exempel filtar) som är behandlade och inte kan fatta eld.

Ladda gärna ner MSB:s broschyr Alla tar sig inte ut lika snabbt. Tyvärr tar bränder ingen hänsyn till det.