Eldningsförbud

Lyssna

Är det hög eller mycket hög risk för brand i skog och mark kan din kommun besluta om eldningsförbud alternativt skärpt eldningsförbud. Ta alltid reda på vad som gäller just där du befinner dig.

Meddelande om eldningsförbud i vårt område publiceras alltid på webbplatsen och i sociala medier hos aktuell kommun, samt hos oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Det går även ut som en nyhet i lokala medier.

KOM IHÅG: Du bör alltid kolla med din kommun vad som gäller, även när det inte råder ett tillfälligt eldningsförbud. Det kan finnas lokala föreskrifter eller liknande som inte tillåter eldning på vissa platser överhuvudtaget.

Vad betyder eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris och grenar, med mera). Syftet är att förhindra skogsbränder. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Om läget förvärras kan eldningsförbudet övergå i ett skärpt eldningsförbud.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar vid normalt eldningsförbud:

Får jag grilla i skog och mark vid eldningsförbud?

Endast om syftet är för matlagning och det sker på en fast grillplats som är avsedd för grillning.

OBS! Lokala avvikelser kan förekomma i naturreservat och parker.

Vad räknas som en fast grillplats?

En fast grillplats ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det innebär att den ska vara avgränsad med exempelvis betongrör eller sten samt upphöjd från marken. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Får jag grilla i min trädgård eller en gemensam gård?

Ja, ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså grilla på exempelvis din egen trädgårdstomt om du tar ansvar och bedömer att det är säkert.

Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt bör du höra med föreningen eller hyresvärden vad som gäller för grillning på gemensam gård. Även campingplatser och kolonistugeföreningar kan ha egna regler.

Om du bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda gasolgrill och friluftskök i skog och mark?

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska. Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning.

Är rökning tillåten vid eldningsförbud?

Ja. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller i skog och mark vid eldningsförbud?

Nej, du får inte tända levande ljus, facklor eller marschaller i skog och mark. Förbudet gäller även på kyrkogårdar.

Får jag använda en vedeldad badtunna eller bastu?

Ja, det är tillåtet om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag avfyra fyrverkeri vid eldningsförbud?

Vid normalt eldningsförbud får du avfyra fyrverkerier men du behöver ha tillstånd och utbildning för att avfyra fyverkerier eller annan pyroteknik. Läs mer på sidan om Fyrverkerier.

Vid extrem brandrisk kan några av ovanstående punkter och andra aktiviteter som riskerar att sätta skog och mark i brand förbjudas.

Att använda elgrill kan vara ett alternativ när det råder eldningsförbund eftersom dessa inte framkallar öppna lågor. Däremot ska även elgrillar användas ansvarsfullt. Ställ till exempel aldrig din elgrill direkt på ett brännbart underlag.

Läs mer om skärpt eldningsförbud
Det här bör du tänka på när du grillar och eldar