Eldningsförbud

Lyssna

Är det hög eller mycket hög risk för brand i skog och mark kan din kommun besluta om eldningsförbud. Ta alltid reda på vad som gäller just där du befinner dig.

Meddelande om eldningsförbud i vårt område publiceras alltid på webbplatsen och i sociala medier hos aktuell kommun, samt hos oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Det går även ut som en nyhet i lokala medier.

KOM IHÅG: Du bör alltid kolla med din kommun vad som gäller, även när det inte råder ett tillfälligt eldningsförbud. Det kan finnas lokala föreskrifter eller liknande som inte tillåter eldning på vissa platser överhuvudtaget.

Vad betyder eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Några vanliga regler vid normalt eldningsförbud:

  • Att laga mat och grilla vid en fast grillplats samt att använda friluftskök kan vara tillåtet.
  • Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså grilla på exempelvis din egen trädgårdstomt och på vissa campinganläggningar, om du tar ansvar och bedömer att det är säkert.
  • Campar du på en naturcamping alternativt fritt ute i naturen, eller om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vid extrem brandrisk kan några av ovanstående punkter och andra aktiviteter som riskerar att sätta skog och mark i brand förbjudas.

Att använda elgrill kan vara ett alternativ när det råder eldningsförbund eftersom dessa inte framkallar öppna lågor. Däremot ska även elgrillar användas ansvarsfullt. Ställ till exempel aldrig din elgrill direkt på ett brännbart underlag.