Skärpt eldningsförbud

Lyssna

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i skog och mark. Förbudet gäller även eldning och grillning vid fasta grillplatser. Det är också förbjudet att använda gas- eller vätskeformiga bränslen för annan aktivitet än matlagning, exempelvis ogräsbränning. Ingen form av pyroteknik/fyrverkerier får heller användas.

Att laga mat på friluftskök i skog och mark, samt att grilla på egen tomt är tillåtet så länge försiktighet vidtas och det inte finns risk för brandspridning.

Vad innebär ett skärpt eldningsförbud?

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan kommunen eller länsstyrelsen fatta beslut om skärpt eldningsförbud. Syftet är att förhindra skogsbränder. Beslutet fattas i samråd med räddningstjänsten och utifrån prognosunderlag från SMHI. Det skärpta förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.  

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar vid skärpt eldningsförbud:

Får jag grilla i skog och mark vid skärpt eldningsförbud?

Nej, när det råder skärpt eldningsförbud får du inte grilla med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris och grenar, m.m.) i skog och mark. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser.

Får jag grilla i min trädgård eller en gemensam gård?

Ja, ett skärpt eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså grilla på exempelvis din egen trädgårdstomt om du tar ansvar och bedömer att det är säkert.

Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt bör du höra med föreningen eller hyresvärden vad som gäller för grillning på gemensam gård. Även campingplatser och kolonistugeföreningar kan ha egna regler.

Om du bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda gasolgrill och friluftskök i skog och mark?

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska både i skog och mark och på egen tomt. Eget ansvar gäller och om det finns risk för brandspridning bör du avstå.

Är rökning tillåten vid eldningsförbud?

Ja, men se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller i skog och mark vid eldningsförbud?

Nej det får du inte. Förbudet gäller även på kyrkogårdar.

Får jag använda en vedeldad badtunna eller bastu?

Ja, det är tillåtet om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag avfyra fyrverkeri vid eldningsförbud?

Nej, varken på egen tomt eller annan mark. Läs mer på sidan om Fyrverkerier.

Att använda elgrill kan vara ett alternativ när det råder eldningsförbund eftersom dessa inte framkallar öppna lågor. Däremot ska även elgrillar användas ansvarsfullt. Ställ till exempel aldrig din elgrill direkt på ett brännbart underlag.

Läs mer om eldningsförbud