Farlig verksamhet, Seveso

Lyssna

Till farlig verksamhet räknas till exempel flygplatser och företag som hanterar stora mängder kemikalier eller brandfarliga varor. Inom NÄRF:s fyra medlemskommuner finns det sammanlagt tolv farliga verksamheter. Åtta av dessa omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, det vill säga där det kan finnas risk för kemikalieolyckor.

Du som bor i närheten av en Sevesoanläggning bör veta om riskerna med verksamheten. Varje Sevesoanläggning är därför skyldig att ta fram information till allmänheten. Genom att klicka på länkarna nedan kan du läsa mer om varje verksamhet och om de farliga ämnen de hanterar.

Sevesoanläggningar i vårt område

Mellerud

Trollhättan

Vänersborg

Övriga farliga verksamheter

Till farliga verksamheter, det vill säga där det finns andra risker än kemikalieolyckor, räknas även:

  • Vattenfalls kraftverksdammar Hojum och Olidan (båda i Trollhättan) samt Vargön.
  • Trollhättan-Vänersborgs flygplats.
  • Sjöfartsverkets slussanläggningar.
  • Helikopterflygplats NÄL.

Hur varnas du?

Vid fara för allmänheten kan ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, gå ut.

Läs mer om VMA