Översvämning

Lyssna

Kraftiga skyfall och höga vattenflöden kan orsaka många problem i samhället. Trafiken lamslås och både bostäder och fastigheter riskerar att drabbas av översvämningar. Du som bor i ett utsatt område kan förbereda dig på olika sätt.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda din egendom och de som bor och vistas i berörd byggnad.

Översvämmad gata med flera husintill.

Så kan du förbereda dig

Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att noga följa SMHI:s väderprognoser och ha koll på eventuella vädervarningar.

Aktuella vädervarningar från SMHI

Gå gärna igenom checklistan nedan. Vidta de åtgärder som du bedömer är relevanta för dig.

Innan du drabbas:

 • Förvara inte värdefulla saker och elektriska apparater i källare.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Täta ventiler om det finns sådana i marknivå.
 • Överväg att köpa eller hyra en länspump och lär dig hur du använder den.
 • Om du har en utsatt tomt där risken för översvämning är stor bör du ha en evakueringsplan.

När du drabbas:

 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i huset.
 • Pumpa ut inkommande vatten med en länspump.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.

Efteråt:

 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.
Läs mer om översvämning och vad du kan göra på Krisinformation.se
Läs mer om översvämning och vad du kan göra på MSB:s webbplats