Om stavsotning

Lyssna

Från 1 januari 2023 använder vi oss av så kallad stavsotning för att göra rent i rökkanalerna. Det är en teknik där sotningen sker nerifrån eldstaden. Stavsotning är betydligt renare och säkrare än traditionell sotning.

Se filmen där vi visar hur stavsotning går till.

Fördelarna med att använda stavsotning är många. Framför allt handlar det om arbetsmiljön för våra sotare. Dels slipper sotarna gå upp på tak så ofta vilket minskar risken för fallolyckor, dels slipper de andas in sotpartiklar.

Med stavsotning blir resultatet även mycket renare än med traditionell sotning. Det innebär att vi inte behöver komma och sota i din eldstad lika ofta som tidigare.

Som fastighetsägare eller hyresgäst behöver du inte vara orolig för att det blir smutsigt i din bostad när stavsotning används. Allt sker i en sluten miljö där eldstaden täcks av en skyddande duk och en särskild dammsugare kopplas in för att suga upp allt sot.

Så här fungerar stavsotning:

  • Sotningen sker nerifrån via eldstaden i stället för uppifrån taket vid skorstenens mynning.
  • Tekniken bygger på att ett antal stavar kopplas ihop med en speciell borste i ytteränden. Hur många stavar som behövs beror på hur hög skorstenen är.
  • Stavarna förs in i eldstaden och sedan uppåt i rökkanalen. En skruvdragare får borsten att rotera och rengör på så vis hela rökkanalen.
  • För att skydda inomhusmiljön läggs en duk över eldstadens mynning.
  • Sotaren kopplar även ihop anordningen med en sotsug för att förhindra att sot och andra partiklar sprids i bostaden.