Eldning och grillning

Lyssna

Att grilla ute i det fria kan vara riktigt mysigt. Men det finns några viktiga saker du bör tänka på för att minska risken för brand.

När och var får jag inte elda?

Från 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Kommuner kan utfärda lokala föreskrifter med undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall samt ge möjlighet till dispens för påskbrasa eller majbrasa/valborgsmässoeld. Vänd dig till din kommun för mer information om vad som gäller där du bor.

Om det är hög brandrisk i skog och mark kan kommunen utfärda eldningsförbud.

Läs mer om eldningsförbud

Tänk på det här innan du eldar eller grillar:

När det är torrt i markerna bör du vara extra försiktig med att elda och grilla. En gnista kan snabbt orsaka en större, okontrollerad brand. Är det dessutom blåsigt ökar risken markant för att elden sprider sig. Då bör du inte elda överhuvudtaget.

Det är alltid du som tänder elden eller grillen som är ansvarig för att det inte uppstår en brand. Se därför till att:

 • Kolla brandriskprognosen via SMHI eller MSB:s app Brandrisk Ute innan du bestämmer dig för att grilla eller elda utomhus. Även om det har regnat nyss kan brandrisken vara hög, vilket gör det högst olämpligt att tända en eld.
 • Ha alltid släckutrustning nära tillhands, det vill säga god tillgång till vatten eller annat släckmedel.
 • Ha även med en mobiltelefon för att snabbt kunna ringa och larma om något går snett.
 • Lämna aldrig eldningsplatsen. Håll uppsikt hela tiden.
 • Se till att elden är ordentligt släckt innan du går därifrån. 
 • Undvik att elda efter mörkrets inbrott eftersom det kan skapa oro och larm i onödan bland förbipasserande.

Tips! För att se aktuell brandriskprognos, ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil

Läs mer om brandriskprognoser

Grilla säkert

Många av oss tänder en grill utan att tänka så mycket på säkerheten. För det mesta går det bra, men inte alltid. För att undvika att något händer är det bra att vara väl förberedd. Följ våra enkla råd så kan du grilla säkert.

 • Se till att inga brännbara föremål finns i närheten. Flytta ut grillen en bit från husväggen och låt den inte stå precis intill träd, buskar, möbler eller annat som lätt kan fatta eld.
 • Har du grillen på marken är det extra viktigt att den placeras säkert. Låt en aldrig stå på ett brännbart underlag som gräs, torra löv eller liknande.
 • Ha alltid släckmedel nära till hands, till exempel en hink med vatten, en vattenslang eller en brandsläckare.
 • Undvik ved som lätt slår gnistor. Använd hellre grillkol eller briketter.
 • Om du använder en elektrisk grilltändare, låt den svalna på ett säkert underlag och utan brännbara föremål i närheten.
 • Lämna aldrig en grill utan uppsikt!

När du har grillat färdigt: Se till att helt kväva eller släcka elden med vätska innan du går ifrån den.

Gasolgrill

När du använder en gasolgrill finns det några andra viktiga saker du också bör tänka på.

 • Kontrollera regelbundet att slangen är hel och att det inte finns något läckage. Slangen åldras med väder och vind och kan behöva bytas ut efter en tid.
 • Använd endast gasolbehållare som är avsedd för din grill.
 • Se till att varken slang eller gasolbehållare är för nära heta delar på grillen. Ställ helst behållaren bredvid grillen även om det finns utrymme under den.
 • Håll lavastenarna rena genom att koka dem då och då. Om de blir igentäppta finns det risk för fettbränder.