Eldning och grillning

Lyssna

Att grilla ute i det fria kan vara riktigt mysigt. Och du som har en trädgårdstomt vill kanske elda upp ris och gamla löv emellanåt. Men det finns några viktiga saker du bör tänka på för att minska risken för brand.

När och var får jag inte elda?

Inom tätbebyggt område är det i regel förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall. Kolla alltid med din kommun vilka regler som gäller där du bor.

Eldning får inte heller ske så att rök sprids över till exempel bostadsområden, allmänna vägar eller järnvägar. Om eldningen inte sker på din egen mark krävs tillstånd från markägaren.

Håll koll på brandrisken

När det är torrt i markerna bör du vara extra försiktig med att elda och grilla. En gnista kan snabbt orsaka en större, okontrollerad brand. Är det dessutom blåsigt ökar risken markant för att elden sprider sig. Då bör du inte elda överhuvudtaget.

Är det hög eller mycket hög risk för brand i skog och mark kan din kommun besluta om eldningsförbud.

Det finns ett par perioder om året då du bör vara särskilt uppmärksam när du eldar:

 • På våren och försommaren är risken för gräsbränder ofta stor. Framför allt är det torrt fjolårsgräs som lätt kan fatta eld och detta gäller innan den nya, gröna växtligheten har tagit över.
 • Under hela sommarhalvåret kan det bli väldigt torrt om det inte har kommit mycket regn samtidigt som det är varmt och soligt. Då ökar risken för skogsbränder snabbt.

Tips! För att se aktuell brandriskprognos, ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil

Läs mer om brandriskprognoser
Läs mer om eldningsförbud

Grilla säkert

Många av oss tänder en grill utan att tänka så mycket på säkerheten. För det mesta går det bra, men inte alltid. För att undvika att något händer är det bra att vara väl förberedd. Följ våra enkla råd så kan du grilla säkert.

 • Först och främst: Det är alltid du som tänder grillen eller elden som är ansvarig för säkerheten.
 • Se till att inga brännbara föremål finns i närheten. Flytta ut grillen en bit från husväggen och låt den inte stå precis intill träd, buskar, möbler eller annat som lätt kan fatta eld.
 • Har du grillen på marken är det extra viktigt att den placeras säkert. Låt en aldrig stå på ett brännbart underlag som gräs, torra löv eller liknande.
 • Ha alltid släckmedel nära till hands, till exempel en hink med vatten, en vattenslang eller en brandsläckare.
 • Undvik ved som lätt slår gnistor. Använd hellre grillkol eller briketter.
 • Om du använder en elektrisk grilltändare, låt den svalna på ett säkert underlag och utan brännbara föremål i närheten.
 • Lämna aldrig en grill utan uppsikt!

När du har grillat färdigt: Se till att helt kväva eller släcka elden med vätska innan du går ifrån den.

Gasolgrill

När du använder en gasolgrill finns det några andra viktiga saker du också bör tänka på.

 • Kontrollera regelbundet att slangen är hel och att det inte finns något läckage. Slangen åldras med väder och vind och kan behöva bytas ut efter en tid.
 • Använd endast gasolbehållare som är avsedd för din grill.
 • Se till att varken slang eller gasolbehållare är för nära heta delar på grillen. Ställ helst behållaren bredvid grillen även om det finns utrymme under den.
 • Håll lavastenarna rena genom att koka dem då och då. Om de blir igentäppta finns det risk för fettbränder.

Elda i gräs och trädgård

Att elda gräs, ris och kvistar kräver att du har kunskap och full kontroll över situationen, hela vägen. Det bästa är om du kan köra iväg trädgårdsavfallet till en återvinningscentral eller liknande.

Om du ändå måste elda bör du först kolla väder- och brandriskprognosen via SMHI. Är det blåsigt, varmt och torrt är det inte lämpligt att elda. Kom även ihåg att brandrisken ofta är som störst på eftermiddagarna när luftfuktigheten är som lägst.

Checklista när du ska elda:

 • Kontrollera om eldningsförbud råder. 
 • Elda aldrig ensam.
 • Lämna inte brandområdet utan uppsikt.
 • Elda endast små ytor åt gången.
 • Ha alltid vatten tillhands, och gärna krattor för att kunna styra elden.