Fyrverkerier

Lyssna

Visst är fyrverkerier festligt, men det finns också stora risker med att använda och hantera dem. Därför har vi i Sverige en 18-årsgräns för att få köpa, använda och inneha fyrverkerier.
Att förse minderåriga med fyrverkerier är inte tillåtet.

Fyrverkerier som exploderar mot mörk himmel.

Risk för personskador och bränder

Varje år skadar sig knappt 100 personer så allvarligt att de behöver uppsöka sjukvården. En klar majoritet är män och många är yngre än 18 år. Orsakerna till olyckorna är felhantering och ofta finns alkohol med i bilden. Så tänk noga igenom ditt behov av att använda fyrverkerier, och våga stå emot trycket från dina minderåriga.

Tyvärr orsakar fyrverkerier även bränder. Du som avfyrar en fyrverkeripjäs vet ju aldrig riktigt var den landar. I värsta fall kan något brännbart föremål antändas. Om det sker intill bostadshus eller andra byggnader kan det få förödande konsekvenser.

Läs mer om vad som gäller för hantering av fyrverkerier på MSB:s webbplats

Allmänt gäller:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år.
  • Vissa typer av fyrverkerier får den som är över 18 år köpa och använda utan tillstånd, under förutsättning att de hanteras på rätt sätt på rätt plats (se nedan). Den totala mängden du förvarar och hanterar får heller inte överstiga 5 kg nettovikt.
  • Sedan 2002 råder så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd.
  • För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen och särskild utbildning, vilket gäller från 1 juni 2019.
  • Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.
  • Om det råder skärpt eldningsförbud får inte pyroteknik eller fyrverkerier användas.
  • Om du vill använda fyrverkerier och liknande på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas, kan du behöva tillstånd från polisen. Läs mer på polisens webbplats.