Vid vatten och is

Lyssna

Alla ska kunna vistas nära vatten på ett säkert sätt. Det gäller oavsett om du badar, åker båt, fiskar eller vill ge dig ut på isen vintertid. Varje år omkommer i genomsnitt 100 personer i drunkningsolyckor i Sverige. För att minska antalet olyckor vid vatten behöver vi alla hjälpas åt och tänka på säkerheten.

Badstege vid brygga och vatten.

Allmänna råd

 • Uppsikt. Om du badar med barn, släpp dem aldrig ur sikte! Lägg undan din mobiltelefon och håll koll på de som är små och sårbara.
 • Simkunnighet. Att kunna simma kan vara direkt avgörande för hur du klarar dig vid en olycka vid vatten. Öva då och då. Det du klarade för några år sedan kanske du inte fixar i dag.
 • Omdöme. Känn dina begränsningar. Simma aldrig längre ut än att du orkar tillbaka. Undvik även alkohol när du vistas i eller vid vatten.
 • Säkerhet. Använd rätt utrustning vid olika aktiviteter, som exempelvis flytväst i båten eller isdubbar och räddningslina på isen.
 • Livräddning. Kan du livrädda och göra hjärt- och lungräddning (HLR) ökar chansen att klara en olycka. Att veta hur du använder en livboj är också viktigt.

TIPS! Larma alltid 112 direkt om du ser att någon håller på att drunkna eller har gått igenom isen.
Vid ett drunkningstillbud är varje sekund viktig och det kan ta många minuter innan vi på räddningstjänsten eller annan blåljuspersonal hinner fram. En insats från personer som är på plats när det händer kan därför vara livsviktig.

Läs mer om hur du agerar vid drunkning
Läs mer om hur du agerar vid hjärtstopp

Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram olika checklistor som de kallar badvett, båtvett och isvett. Följ dessa listor och sprid gärna informationen vidare:

Badvett

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden, inte rakt ut på öppet vatten.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten. Kontrollera först hur det ser ut under ytan.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga – du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmaterial.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Meddela alltid var ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp personen i aktern (längst bak) på båten.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.
 • Se till att det finns något att ösa vatten med, ankare, livlina samt extra åra eller paddel i reserv.
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka.

Isvett

 • Var aldrig ensam på isen.
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker.
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
 • Ju högre fart du har desto längre ut kommer du på svag is innan den brister. Då blir också räddningen svårare.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.