Soteld

Lyssna

Soteld är tyvärr ofta orsaken till brand i villor och småhus. Soteld är en okontrollerad brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

De vanligaste orsakerna till att det uppstår soteld i skorstenen är:

 • att man har eldat på fel sätt.
 • att man har haft för liten lufttillförsel eller använt fuktig ved.
 • att skorstenen inte sotats på länge.

Så upptäcker du att det är soteld

Ofta hörs ett mullrande ljud från skorstenen. Det kan också slå ut gnistor från skorstenen eller ryka in kraftigt.

Om du råkar ut för en soteld

 1. Stäng spjället för att minska syretillförseln.
 2. Ring 112 och meddela vad som hänt.
 3. Bevaka eldstaden och rökkanalen med din pulversläckare tills räddningstjänsten är på plats.
 4. Efter att elden är släckt måste din eldstad och rökkanalen besiktigas av en behörig skorstensfejartekniker innan den får användas igen.

Gör så här för att undvika och förebygga soteld

 • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet.
 • Förvara askan i ett brandtåligt kärl som står på ett brandsäkert underlag.