Sotning och brandskyddskontroll

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har hand om sotning och brandskyddskontroll i två av våra medlemskommuner: Färgelanda och Trollhättan.

Tänk på att det i första hand är du som äger en bostad eller fastighet som ansvarar för ditt brandskydd. Har du en fungerande eldstad i form av öppen spis, kamin eller liknande är du skyldig att se till att skorstenar och rökkanaler håller tätt och är rena från tjära och hinder.

Boka ny tid eller boka tjänst

Använd gärna vår digitala bokningsportal om du behöver boka om din sotningstid eller vill boka någon av våra tjänster. För att boka om din sotningstid behöver du ha en kod. Koden hittar du längst ner på sotningavin som vi skickat till dig. Har du inte fått någon kod ber vi dig kontakta vårt sotningskontor.

Villkor: När du har fyllt i dina uppgifter och klickar på boka innebär det att du godkänner våra villkor. Tänk på att avboka/omboka i god tid. Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras en avgift.

Läs våra utförliga villkor

Så hanterar vi dina personuppgifter  

TILL BOKNINGSPORTALEN FÖR SOTNING

Till blanketter och avgifter

Kontakt, sotningskontoret

Du som bor eller verkar i Färgelanda eller Trollhättans kommuner och har frågor kring exempelvis ändring av sotningsfrister, ändrad uppvärmning, ägarbyte med mera.

Mejla till: info@brand112.se

Eller ring: 0520-48 59 34
Telefontid: 07.30-10.00 helgfria måndagar, onsdagar och torsdagar.

För sotning och brandskyddskontroll i Vänersborgs och Melleruds kommuner, kontakta aktuell kommun.

Läs mer om hur du undviker soteld, brand i skorsten

Om sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Hur ofta det ska sotas, så kallad sotningsfrist, beror på vilken typ av anläggning du har och hur den används. Vid användning av den nya metoden stavsotning blir det renare och då behöver det heller inte sotas lika ofta som vid traditionell sotning.

Exempel, nya frister vid stavsotning: En eldstad som tidigare behövde sotas en gång per år behöver med stavsotning få sotning vartannat år. En eldstad som tidigare behövde sotas vart tredje år behöver med stavsotning få sotning vart fjärde år.

När det är dags för sotning på din adress skickar vi i god tid ut en avisering med datum och tid via post. 

Meddela oss om:

  • Du har köpt eller sålt din bostad och ett ägarbyte har skett. Dessa uppgifter får vi nämligen inte per automatik. Mejla eller ring sotningskontoret.
  • Du har slutat använda din eldstad eller bytt uppvärmningssystem. Detta ska meddelas till oss på avsedd blankett Anmälan om ändrad uppvärmning

Om brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Vid brandskyddskontrollen kontrollerar vi din eldstad och skorsten genom samtliga våningsplan, inklusive vindsutrymmen. Den invändiga kontrollen sker med hjälp av kamerautrustning och en mer omfattande okulär besiktning. Vi tittar även på utsidan yttertak och kontrollerar att krav på säkra skyddsanordningar uppfylls.  

Hur ofta det är dags för brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har.

Tidsfrister brandskyddskontroll i bostäder, fritidshus och liknande:

  • Fastbränsle eldad panna (ved, pellets och flis): 3 år
  • Oljeeldad panna eller pelletspanna: 6 år
  • Eldstad, primär värmekälla: 3 år
  • Eldstad, sekundär värmekälla (trivseleldning): 6 år

Besiktning av ny eldstad

Om du har installerat en ny eldstad eller byggt om din befintliga måste den besiktas. Denna typ av besiktning utförs inte av oss utan du får vända dig till privata aktörer.

Om du däremot vill börja använda en gammal eldstad som inte har varit i bruk på ett tag kan du kontakta oss.

Blanketter och villkor för sotning

Taxor och avgifter för sotning