Efter en olycka

Lyssna

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Men det finns några viktiga råd du bör följa.

Ring ditt försäkringsbolag

Oavsett vilken typ av olycka du har drabbats av är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador. De hjälper även till med saneringsåtgärder, att ordna tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt. Ofta känner man ett behov av att tala med någon efteråt – det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för.

Du kan också vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd, antingen direkt i samband med olyckan eller efteråt via din vårdcentral.

Att prata med en medmänniska via telefon, mejl eller chatt är ett annat bra alternativ. Här är ett par exempel:

0771- 800 650 – Kyrkans SOS
Oavsett din trosuppfattning kan du få stöd genom att ringa eller mejla till Svenska kyrkans SOS. De som svarar har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer.  

Kyrkans SOS

08-702 16 80 – Jourhavande medmänniska är i tjänst nattetid, alla dagar mellan klockan 21.00 och 06.00. De tar emot samtal som bland annat handlar om ensamhet, sorg och sjukdom.

Jourhavande medmänniska

Stöd vid större olyckor

Vid en olycka med många drabbade har räddningsledare eller polis även möjlighet att kalla in kommunens POSOM-grupp. POSOM-gruppen består av stödpersoner som kan ge akut krisstöd och hjälpa till med krisbearbetning.