Vid brand

Lyssna

Om det börjar brinna gäller det att handla snabbt och klokt. Genom att följa ramsan RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK kan du hjälpa till att rädda liv.

 1. Rädda – Börja med att rädda dig själv och andra människor som är i fara.
 2. Varna – Varna sedan andra som är i närheten.
 3. Larma – När alla är i säkerhet ringer du 112.
 4. Släck – Om du har möjlighet kan du själv försöka släcka eller begränsa branden. Men riskera aldrig din egen säkerhet! Då är det bättre att invänta räddningstjänsten.

Kom ihåg: Stäng dörren – röken dödar. Om du inte kan eller vågar släcka en brand, stäng dörren till rummet där det brinner. Då minskar tillförseln av syre och den giftiga röken får svårare att komma ut och sprida sig.

Så gör du i tänkbara situationer

Här har vi listat några av de vanligaste situationerna kring brand som kan uppstå, och hur du bör agera om du råkar ut för någon av dem.

Brand eller rök i trapphus

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt. Stanna kvar i lägenheten, ring 112 och invänta hjälp.
 • Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. De flesta lägenheter är byggda för att stå emot brand i cirka 60 minuter och är därför en säker plats. Om evakuering behövs tar vi på räddningstjänsten hand om det.

Brand i kök

De flesta bränder i bostäder startar på spisen. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Om du glömmer en kastrull på spisen kan matresterna bli så varma att de fattar eld. Fett i köksfläkten som antänds kan bidra ytterligare till eldens spridning.

Om det börjar brinna i en kastrull eller stekpanna:

 • Flytta kärlet från spisplattan och kväv elden med ett grytlock eller en brandfilt.
 • Häll ALDRIG vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner! Vattnet förångas och det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador på dig som är nära.
 • Använd brandsläckare om elden hunnit sprida sig utanför spisen.
NÄRF:s brandman Per visar vad som händer när du häller vatten på brinnande olja.

Brand i elektronik

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat:

 1. Dra först ut kontakten.
 2. Försök sedan släcka med en brandfilt eller brandsläckare. Om det är möjligt, ta ut apparaten utomhus.

Brand i kläder

Brand i kläder som en person har på sig är livsfarligt och det gäller att agera snabbt. 

 • Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.
 • Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen på marken och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock. Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.

Röklukt

Om du känner röklukt, gör först en bedömning vad det är. Försök att lokalisera varifrån lukten kommer. Går det att känna vad det är som luktar? Kan lukten komma utifrån, och är det i så fall någon som eldar under kontrollerade former eller något som verkar brinna okontrollerat?

 • Så fort du misstänker brand, ring 112.
 • Utgå från din egen säkerhet och varna även andra som är i närheten.
 • Om du har möjlighet, möt upp räddningspersonal för att visa vägen.

Om du hör en brandvarnare tjuta utanför en bostad

Även här krävs att du gör en bedömning och handlar snabbt.

 • Misstänker du att det brinner, ring 112.
 • När började det tjuta? Går det att höra varifrån larmet kommer?
 • Försök få kontakt med de som vistas i bostaden. Banka på dörren.
 • Känner du röklukt? Syns eller hörs det något annat?
 • Om det står ett namn på dörren kan du prova att söka upp telefonnumret och ringa personen.
 • Utgå från din egen säkerhet och ta inga onödiga risker.

Brand i kamin eller skorsten

En okontrollerad brand i en kamin eller skorsten kan orsaka stora skador på byggnaden. Det är viktigt med ett snabbt agerande för att undvika skador i konstruktionen.

 • Om det har samlats mycket tjära i rökkanalen kan tjäran börja brinna och du får en kraftig brand i skorstenen, så kallad soteld. Då hörs ett dovt dån och om branden fortsätter kan explosioner uppstå och kanalen spricka.
 • Stäng lufttillförseln så att elden inte får mer syre.
 • Ring 112.
Läs mer om soteld

Brand utomhus

Hur du ska agera beror på storleken på branden och vad det är som brinner.

 • Även här gäller ramsan RÄDDA – VARNA – LARMA – och eventuellt SLÄCK, om du bedömer att det kan ske på ett säkert sätt.
 • Försök att uppskatta hur stort område som brinner.
 • Ring 112 om det kan vara början på en större brand.
 • Finns det risk att elden sprider sig till exempel via gräs, buskar eller skog? Finns det någon byggnad eller liknande som kan vara i fara?
 • Om det är möjligt, försök att själv eller med hjälp av någon släcka branden. Ta hjälp av det som finns i närheten, till exempel en hink med vatten.
 • Äventyra aldrig din egen säkerhet utan invänta räddningstjänsten om det är för riskfyllt att bekämpa elden på egen hand.
Läs mer om hur du brandsäkrar ditt hem