Vid trafikolycka

Lyssna

Om du kommer först till en trafikolycka är det viktigt att inte bara åka förbi. Tänk på att din hjälp och ditt agerande kan rädda liv!

  1. Stanna säkert – Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar trafiken.
  2. Överblicka – Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta hjälp av andra som kommer till platsen. 
  3. Varna andra bilister – Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar. Använd varningsblinkers och liknande så att ingen kör in i olyckan.
  4. Larma – Ring 112. Var beredd att uppge var någonstans du befinner dig och vad som har hänt. 
  5. Rädda – Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand? Försök flytta den eller de personerna till en säker plats. Låt annars de drabbade sitta/ligga kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar. Om det finns risk för brand, se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna. 
Ryggarna på fyra brandmän som går på väg vid trafikolycka.
Visa hänsyn om du kommer fram till en olycksplats där räddningsarbete pågår. Lägg undan kameran och se till att inte blockera några vägar så räddningsfordonen snabbt kan komma förbi.

Om du får stopp på din bil

Försök att köra bilen till en så säker plats att stanna på som möjligt. Lämna sedan bilen och vägen så fort det går, i fall någon annan bil kommer och inte hinner väja.

  1. Varna. Sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel.
  2. Lämna bilen och vägen.
  3. Larma. Ring bilbärgare. Vid fara för liv, ring alltid 112.
Läs mer om säkerhet i trafiken