För närvarande råder besöksförbud till alla våra stationer på grund av pandemin. Behöver du komma i kontakt med oss ber vi dig i första hand ringa eller skicka e-post till:

info@brand112.se
Telefon (växel): 0521-26 59 00

Telefontider:
Måndag – torsdag kl. 08.00-12.00, kl. 13.00-16.00.
Fredag kl. 08.00-12.00, kl. 13.00-15.00.
Dag före helgdag/ röd dag 08:00 – 12:00

Sotningskontoret: 0520-48 59 34
Måndag, onsdag och fredag kl. 07.00-10.00.

Besök- och postadress:
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan
Organisationsnummer: 222000-0950

Kontaktpersoner:
Förbundsledning

Hans Därnemyr, förbundschef/ räddningschef, tel: 0520-48 59 31
Anders Gillek, stf. räddningschef, tel: 0520-48 59 25
Bodil Bramfors, ekonomichef, tel: 0520-48 59 33
Åke Berntsson, enhetschef Beredskap, tel: 0520-48 59 32
Peter Grönros, tf. enhetschef Ledningscentralen, tel:0520-48 59 23
Benny Gustavsson, enhetschef Samhällsskydd, tel: 0520-48 59 06
Tomas Sunnerdahl, enhetschef Teknik, tel: 0520-48 59 29
Malin Husár, kommunikatör, tel: 0520-48 59 28

Förvaltningsstab
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent, tel: 0520-48 59 27
Eva Lindberg, löneassistent, tel: 0520-48 59 22
Anne-Lie Severinsson, HR-strateg, tel: 0520-48 59 38
Helene Sagerström, ekonomiadministratör, tel: 0520-48 59 21

Vill du skicka e-post till enskild tjänsteman ovan?
förnamn.efternamn@brand112.se