Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan
Organisationsnr: 222000-0950
Telefon (växel): 0521-26 59 00, telefontid fr. kl 08:00
info@brand112.se

Förbundsledning
Hans Därnemyr, förbundschef/ räddningschef, tel: 0520-48 59 31
Anders Gillek, stf. räddningschef, tel: 0520-48 59 25
Bodil Bramfors, ekonomichef, tel: 0520-48 59 33
Åke Berntsson, enhetschef Beredskap, tel: 0520-48 59 32
Peter Grönros, tf. enhetschef Ledningscentralen, tel:0520-48 59 23
Benny Gustavsson, enhetschef Samhällsskydd, tel: 0520-48 59 06
Tomas Sunnerdahl, enhetschef Teknik, tel: 0520-48 59 29
Malin Husár, kommunikatör, tel: 0520-48 59 28

Förvaltningsstab
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent, tel: 0520-48 59 27
Eva Lindberg, löneassistent, tel: 0520-48 59 22
Anne-Lie Severinsson, HR-strateg, tel: 0520-48 59 38
Helene Sagerström, ekonomiadministratör, tel: 0520-48 59 21

Vill du skicka e-post till enskild tjänsteman ovan?
förnamn.efternamn@brand112.se