Tycker du om att göra skillnad? Vill du bli deltidsbrandman i NÄRF?

Räddningstjänsten har ett behov av att anställa nya RIB:are, räddningstjänstpersonal i beredskap (”deltidsbrandmän”), på vissa av våra sju deltidsstationer ute i medlemskommunerna. Våra deltidsstationer finns lokaliserade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk. Att arbeta som RIB innebär att du har en annan huvudarbetsgivare och har beredskap i NÄRF var tredje eller var fjärde vecka. Vid behov larmas du in via en personsökare. Vid larm ska du ha möjlighet att lämna ditt arbete eller andra pågående sysslor för att inom 5-6 minuter inställa dig på brandstationen. Du får ersättning enligt avtal för beredskapstid, övningstid och larmtid.

Arbetet som RIB är mycket stimulerande och du får en förberedande utbildning för att lära dig grunderna i yrket. Vill du tjänstgöra som RIB hos oss ska du först genomgå en intervju och personlig lämplighetstest inklusive läkarundersökning. Alla nyanställda får därefter genomgå en introduktionsutbildning och därefter genomförs regelbundna övningar (ca 50 timmar per år) i olika moment som förekommer inom räddningstjänsten. Inom två år från anställningsdatum ska du genomgå en betald grundutbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats, blideltidsbrandman.nu, om Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Informationsportalen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om yrket och vad det innebär att arbeta som RIB.

Vill du veta mer om oss och hur det är att arbeta som RIB i NÄRF? Välkommen att kontakta någon av våra stations- och platsbefäl.

Hans Andersson, Brålanda – hans.andersson@brand112.se
Leif Karlsson, Färgelanda – leif.karlsson@brand112.se
Hans Johansson, Högsäter – hans.johansson@brand112.se
Patrik Tellander, Mellerud/ Åsensbruk – patrik.tellander@brand112.se
Thomas Dahlstrand, Sjuntorp – thomas.dahlstrand@brand112.se
Stephan Damfeldt, Vargön – stephan.damfeldt@brand112.se