Vem är människan bakom uniformen?

I vår rekryteringsfilm får ni en insikt i hur det är att arbeta som brandman. I filmen får ni följa en brandman inom räddningstjänsten i olika arbetssituationer samt tillsammans med sin son. Syftet med filmen är att få allmänheten att relatera till egna situationer, att få en känsla för människan bakom uniformen och yrket. Samt att försöka öka intresset hos framförallt ungdomar inom förbundets medlemskommuner att vilja utbilda sig till brandman.

Filmen är 3 minuter lång.