Nyhet
Pressmeddelande

1 153 räddningsuppdrag för NÄRF 2023

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) utförde totalt 1 153 räddningsuppdrag under 2023. Det visar en färsk sammanställning av ledningscentralens statistik.

2023 blev ett relativt normalt år sett till antal larm och utryckningar.

I statistiken för 2023 är det få siffror som sticker ut jämfört med föregående år. Sett över tid syns en svagt nedåtgående trend i antalet uppdrag totalt.

Utmärkande för året var den onormalt varma och torra försommaren vilket medförde flera larm gällande brand i skog och mark men lyckligtvis inga omfattande skogsbränder. Eldningsförbud och senare även skärpt eldningsförbud infördes under flera veckors tid från slutet av maj fram till början av juli i samtliga kommuner inom förbundets område, det vill säga Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Desto blötare blev det under det andra halvåret med påföljden att räddningstjänsten periodvis larmades till bland annat översvämningar.

I övrigt präglades larmåret 2023 tyvärr av några svåra trafikolyckor samt villabränder med dödlig utgång. Trots detta syns ingen generell ökning i statistiken varken av antalet trafikolyckor eller bränder i byggnader. Tvärtom har antalet uppdrag gällande trafikolyckor i stort varit nedåtgående sedan 2017 och den positiva trenden fortsatte under 2023. Den befarade ökningen av bränder relaterade till eldstäder har inte heller visat sig i statistiken utan även här är trenden fortsatt nedåtgående.

”Händelser som kräver specialiseringar”

– Året 2023 innebar både omfattande torka och olika väderfenomen. Vi har även haft flertalet händelser som kräver våra olika specialiseringar som finns på brandstationerna i Vänersborg och Trollhättan, säger NÄRF:s tillförordnade förbunds- och räddningschef Markus Green, och han syftar då på den kompetens och särskilda utrustning som finns inom bland annat räddning med stora fordon inblandade samt räddning med stora höjdskillnader.

– Behovet av att klara många olika typer av räddningsuppdrag blir alltmer tydligt och det ställer höga krav på räddningstjänsten nu och i framtiden. Under 2024 och framåt behöver vi utveckla våra specialfunktioner ännu mer samt säkerställa att vi är robusta när olika omfattande räddningsinsatser inträffar, fortsätter Markus Green.

Ökning av IVPA- och suiciduppdrag

För så kallade IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans, där räddningstjänsten har avtal med sjukvården att åka på hjärtstoppslarm) syns en liten ökning: 141 för 2023 jämfört med 122 för 2022.

Även antalet suiciduppdrag ökade: 37 för 2023 jämfört med 15 för 2022. Notera att dessa siffror visar det antal uppdrag för suicidlarm som har genomförts, inte antalet genomförda suicider. Räddningstjänsten larmas då fara för suicid kan antas och att händelsen sker utomhus. Under vissa perioder avser flera uppdrag samma individ. Suicider eller suicidförsök som innefattar brand, trafikolycka, drunkning eller utsläpp farligt ämne redovisas inte som suiciduppdrag.

Här kan du ta del av hela larmstatistiken som pdf

Övrig statistik och fakta i korthet

De 1 153 larmen 2023 fördelades enligt följande i NÄRF:s medlemskommuner (siffror från 2022 inom parentes):

  • Färgelanda                    73 (90)
  • Mellerud                        127 (120)
  • Trollhättan                    544 (526)
  • Vänersborg                   409 (439)

Utmärkande händelser under 2023

  • 15 januari: Villabrand i Brålanda, en person avliden.
  • 7 mars: Snö och mycket dåligt väglag orsakade en stor mängd larm inklusive två trafikolyckor med dödlig utgång, dels på E45 söder om Brålanda efter masskrock, dels på riksväg 42 i Trollhättan där två lastbilar frontalkrockade.
  • 19 september: Explosion i radhus i området Lextorp, Trollhättan.
  • 2 oktober: Villabrand i Mellerud, två personer avlidna.
  • 7 november: Trafikolycka på Stallbackabron där en lastbil blev hängande över kanten och en person miste livet.