Nyhet

Är du en langare?

Lyssna

Visst kan fyrverkerier skapa en festlig stämning, men det finns också stora risker med att använda och hantera dem. Därför har vi i Sverige en 18-årsgräns för att få köpa, använda och inneha fyrverkerier. Att förse minderåriga med fyrverkerier är att jämföra med langning av alkohol till personer under 18 år, vilket är olagligt och straffas med böter.

Fyrverkerier som exploderar mot en mörk himmel.

Varje år skadar sig knappt 100 personer så allvarligt vid hantering av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. En klar majoritet är män och många är yngre än 18 år. Orsakerna till olyckorna är felhantering och ofta finns alkohol med i bilden.

Tyvärr kan fyrverkerier även orsaka bränder. Just inför påsken där vi befinner oss nu, är det ökad risk för bränder i våra marker på grund av torrt fjolårsgräs. Du som avfyrar en fyrverkeripjäs vet ju aldrig riktigt var den landar. I värsta fall kan något brännbart föremål antändas. Om det sker intill bostadshus eller andra byggnader kan det få förödande konsekvenser.

Så vårt budskap från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är: Tänk noga igenom ditt behov av att använda fyrverkerier, och våga stå emot trycket från dina minderåriga!

Allmänt gäller:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år.
  • Sedan 2002 råder så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd.
  • För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen och särskild utbildning, vilket gäller från 1 juni 2019.
  • Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.
  • Om du vill använda fyrverkerier och liknande på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas, kan du behöva tillstånd från polisen. Läs mer på polisens hemsida.

Fakta har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Läs mer om vad som gäller för hantering av fyrverkerier på MSB:s webbplats.