Nyhet

Behov av en ny brandstation i Vänersborg

Lyssna

Kommunstyrelsen i Vänersborg har beslutat om en förstudie där förutsättningarna för en helt ny brandstation i Vänersborg ska undersökas. En första återrapportering ska ske i september.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun, samt Vänersborgs brandstation.

Det var i slutet av 2021 som NÄRF lämnade in en skrivelse till Vänersborgs kommun. Där påtalades att behovet av en ny brandstation i Vänersborg är mycket stort. Den nuvarande stationen är från 1950-talet och den har byggts ut, lappats och lagats under flera omgångar.

– Där finns bland annat problem med fuktskador och portarna till utryckningsfordonen är förhållandevis små vilket försvårar inför inköp av framtida fordon. Samtidigt ligger den mitt inne i ett bostadsområde vilket innebär risker vid utryckning, säger Hans Därnemyr, förbundschef i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Nu har alltså en förstudie påbörjats och så här säger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson när vi når honom på telefon:

– Vi förstår behovet men vi måste avvakta förstudien för att därefter avgöra hur vi ska gå vidare.

Enligt beslutet ska en första återrapportering ske till Vänersborgs kommunstyrelse i september i år. Vad är det som främst ska undersökas fram tills dess?

– De två viktigaste förutsättningarna och bekymren som måste lösas är dels finansieringen, dels lokaliseringen – det vill säga var en eventuell brandstation ska ligga, fortsätter Benny Augustsson.

Hur ser processen ut nu rent praktiskt?

– Det är våra tjänstemän som ska titta på detta och de tar hjälp av de aktörer som är berörda på olika sätt.

Läs mer om våra brandstationer