Nyhet

Brandfarliga ämnen i hemmet vid stärkt hemberedskap

Lyssna

Med anledning av det rådande läget i vår omvärld väljer många att öka sin hemberedskap. Bland annat har försäljningen av kärl till bensin och diesel ökat, liksom gasol och andra brandfarliga varor.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ser en ökad kris- och hemberedskap som något positivt, men vi vill samtidigt påminna om att det finns regler kring brandfarliga vätskor och gaser i ditt hem eller fritidsboende som du måste ha koll på.

Generellt gäller att du endast får förvara en mängd som motsvarar ditt husbehov. Att lagra och bunkra större mängder kräver ofta tillstånd. Det är viktigt att följa gällande regler eftersom all hantering och förvaring av brandfarliga ämnen innebär risk för brand och explosion med person- och egendomsskador som följd.

Exempelvis är bensin en extremt brandfarlig vätska som mycket lätt avger brännbara ångor vid vanliga inomhus- och utomhustemperaturer. Ett annat exempel är gasol som är en gas som är tyngre än luft. Det innebär att vid ett utsläpp kommer gasen att ”rinna” i väg som vatten till den lägsta punkten i byggnaden och ligga kvar där tills någon ventilerar ut den eller att den rinner ner i en golvbrunn. Det är därför som det inte är tillåtet med förvaring av gasol i källare.

Läs mer om hur du förvarar brandfarliga ämnen i ditt hem
Läs mer om din krisberedskap i hemmet
Bilden visar ett stormkök som står på marken utomhus med en liten gasbehållare inkopplad.