Nyhet

Chansa aldrig med påskelden eller majbrasan

Lyssna

Under våren får räddningstjänsten ofta åka ut och släcka utomhusbränder helt i onödan. Det handlar om planerad eldning där man tappat kontrollen. Tänk därför efter en extra gång innan du tänder en eld utomhus, inte minst inför påsk och Valborg.

Att tända en större brasa utomhus innebär ett stort ansvar. Är det torrt och blåsigt ute är det inte lämpligt att elda.

Det torra fjolårsgräset som täcker markerna nu är oerhört lättantändligt. Det räcker med en liten gnista för att elden snabbt ska sprida sig – särskilt när det är varmt, torrt och blåsigt ute. Har du inte möjlighet att släcka elden direkt kan det hela snabbt utvecklas till en större brand utom din kontroll.

När och var får jag inte elda?

Inom tätbebyggt område är det i regel förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall. Kolla alltid med din kommun vilka regler som gäller där du bor.

Eldning får inte heller ske så att rök sprids över till exempel bostadsområden, allmänna vägar eller järnvägar. Om eldningen inte sker på din egen mark krävs tillstånd från markägaren.

Är det hög eller mycket hög risk för brand i skog och mark kan din kommun besluta om eldningsförbud.

Eldning sker alltid på egen risk

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ställer inga krav på att du ska anmäla din eldning hos oss i förväg. Däremot rekommenderar vi att avstå från att elda när det finns minsta risk för spridning i torrt gräs, löv och kvistar.

Vi vill också betona att det alltid är du som tänder elden som är ansvarig. Det är viktigt att veta ifall något skulle hända. Se därför till att:

  • Kolla brandriskprognosen via SMHI eller appen Brandrisk Ute innan du bestämmer dig för att elda. Även om det har regnat nyss kan brandrisken vara hög, vilket gör det högst olämpligt att tända en eld.
  • Elda inte allt på en gång. Små mängder ger mindre strålningsvärme och därmed minskad spridningsrisk. Elden blir också lättare att släcka.
  • Ha alltid släckutrustning nära tillhands, det vill säga god tillgång till vatten eller annat släckmedel.
  • Ha med en mobiltelefon för att snabbt kunna ringa och larma om något går snett.
  • Lämna aldrig platsen obevakad under pågående eldning.
  • Se till att elden är ordentligt släckt innan du går därifrån. Vattendränk askhögen och kontrollera platsen igen efter några timmar.
  • Undvik att elda efter mörkrets inbrott eftersom det kan skapa oro och larm i onödan bland förbipasserande.
Se aktuell brandriskprognos via SMHI
Läs mer om eldning och grillning utomhus
Läs mer om eldningsförbud