Nyhet

De kan konsten att rädda djur i nöd

Lyssna

Hur hanterar man en tjur på över ett halvt ton som gått ner sig i lera? Det vet brandmännen i Brålanda som har särskild kompetens inom djurlivräddning. Nyligen besökte de en gård utanför Mellerud för att lära sig mer om kor och tjurar.

Brandmän som övar djurlivräddning på en atrapp, utomhus i ett dike med särskild utrustning.
Övning djurlivräddning med attrapp.

Brålandas brandmän är en resurs inom hela Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och kan stötta oavsett var i vårt område som en djurolycka inträffat.

Ett djur som är stressat medför stora risker för räddningspersonen att bli biten, sparkad, trampad eller klämd. Ändå är det en angelägen sak att göra, inte minst eftersom ett lantdjur ofta har ett stort ekonomiskt värde. När vi pratar hästar kan det handla om uppåt hundratals tusen kronor.  

– Förr åkte vi oftare på larm där djur gått ner sig i en gödselbrunn. I dag är det sällsynt eftersom det finns krav på att brunnarna måste omgärdas av ett stängsel på minst 1,2 meter. I stället har vi sett att det är fler händelser med hästar och ryttare som ridit ner sig i någon våtmark eller liknande, berättar Hans Andersson, stationsbefäl vid Brålanda station.

Rätt kunskap och utrustning

För att kunna hantera ett djur i nöd gäller det först och främst att veta hur det fungerar, som exempelvis att en häst som lägger öronen bakåt är arg och irriterad. Och var de farliga zonerna är, det vill säga var man inte bör stå för att undvika sparkar eller bett. Det gäller även att ha rätt utrustning och kunskap om hur man lyfter djuret för att inte skada det i onödan, och hur man tar hand om det när man väl lyckats reda ut den farliga situationen.

I Brålanda står en nyligen uppdaterad kärra lastad med all utrustning som behövs för djurlivräddning.  På kärran finns bland annat aluminiumgrindar för att kunna hägna in djur, träskivor att fösa mindre djur med, mattor att lägga ut vid sank mark och en trebening, vinsch och rep för att kunna lyfta upp ett djur som väger hundratals kilo.

Regelbundna övningar

Brandmännen i Brålanda övar regelbundet både på att hantera utrustningen och att möta djur. Stationsbefäl Hans Andersson har även sett till att fördela de brandmän som till vardags jobbar som lantbrukare, så det finns minst en i varje beredskapsgrupp som är extra van vid djur.

De senaste veckorna har brandmännen fått besöka Framnäs gård utanför Mellerud där de tillsammans med gårdens ägare fick öva sig i att fösa kor och sätta en grimma på dem. De fick även prova att föra in en ko i en djurbil för transport. 

– Det var väldigt uppskattat. Alla har tyckt att det var kanonbra, säger Hans.