Nyhet

Eldningsförbud från 26 maj

Lyssna

Just nu råder eldningsförbud i skog och mark inom samtliga av våra medlemskommuner: Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Förbudet gäller från fredag 26 maj.

Förbudsmärke med eldslåga i.

Eldningsförbudet innebär förbud mot viss typ av eldning i skog och mark som till exempel eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar).

Med skog och mark avses även områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Just nu är det väldigt torrt ute i skog och mark över hela vårt område. I samband med fortsatt soligt väder och en hel del vind ökar risken för skogsbränder kraftigt.

Förbudet omfattar inte eldning i fasta grillplatser utformade så att möjlig spridning av brand är låg, samt i villaträdgård. 

Det kan finnas andra undantag. Gå in på din kommuns hemsida för att få aktuell information kring vilka regler som gäller för just ditt område.

Frågor och svar om rådande eldningsförbud

OBS! Nedan gäller för nuvarande nivå av eldningsförbud. Vid fortsatt torka kan skärpt eldningsförbud komma att utfärdas.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Räddningstjänsten har rekommenderat alla våra medlemskommuner att införa eldningsförbud. Men det är varje enskild kommun som beslutar om eldningsförbud.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Förbudet gäller tillsvidare. När eldningsförbudet är över meddelas det på kommunens hemsida samt på NÄRF:s hemsida brand112.se.

Om jag vill grilla, vad ska jag tänka på?

Du får grilla på en fast grillplats men du bör även då vara väldigt försiktig. Med en fast grillplats menar vi att den ska vara uppbyggd, ofta gjord i cementrör så elden kommer upp en bra bit från marken.

Det är också okej att grilla på din egen tomt.

Se bara till att:

  • alltid ha god tillgång till vatten att släcka med,
  • lämna aldrig en grill obevakad.
  • elden ska vara ordentligt släckt innan du lämnar den.

Vad räknas som en inte okej grillplats?

En rund ring med stenar på marken betraktas inte som en fast grillplats.

En engångsgrill som står på marken är inte heller okej att använda. Ska du använda en engångsgrill måste den i så fall stå högt upp på icke brännbart material. Det bästa är att ställa den inuti en fast grillplats.

Får jag använda friluftskök?

Ja, det är inte förbjudet att använda friluftskök, men samma sak som med grillning gäller här: Se till att köket inte står direkt på marken där det finns brännbart material i närheten. Och ha vatten nära tillhands.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Förutom att du utsätter omgivningen för en väldigt stor risk så kan du bli anmäld och straffad.

Är det något mer jag bör tänka på?

  • Larma 112 så snabbt som möjligt om du upptäcker en brand. Ha därför alltid med dig en mobiltelefon när du är ute i terrängen.
  • Släng inga cigarettfimpar på marken.
  • Tänk på att glasbitar, vanliga glasögon och liknande kan bli riktigt farliga när solens strålar samlas genom dem. Åtskilliga bränder har startat på det sättet.
  • Värmen från fyrhjulingar och skogsmaskiner är också en risk om man kör ute i terrängen. Det handlar både om gnistbildning men också om värmen som avges underifrån när du stannat fordonet i exempelvis torrt gräs. 
Läs mer om eldningsförbud
Karta över alla eldningsförbud i Sverige
Ladda ner appen BrandriskUte