Nyhet

Förbered dig inför en översvämning

Lyssna

Vet du hur du skyddar ditt hus mot översvämning? OM det händer dig bör du veta hur du ska agera. Det kan bespara dig mycket besvär och tråkiga utgifter.

Kom ihåg att du som fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Översvämmad gata med flera husintill.

Gå gärna igenom checklistan nedan som vi hämtat från Din Säkerhet. Vidta de åtgärder som du bedömer är relevanta för dig. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer SMHI:s väderprognoser och har koll på eventuella vädervarningar.

Innan du drabbas:

 • Förvara inte värdefulla saker och elektriska apparater i källare.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Täta ventiler om det finns sådana i marknivå.
 • Överväg att köpa eller hyra en länspump och lär dig hur du använder den.

När du drabbas:

 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i huset.
 • Pumpa ut inkommande vatten med en länspump.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.

Efteråt:

 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.
Aktuella vädervarningar från SMHI