Nyhet

Hans Därnemyr avslutar tjänst som tf förbundschef

Lyssna

Från 30 april avslutar NÄRF:s förbundschef sin tjänst som tf förbundschef i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB). Ny tf förbundschef i grannförbundet, som täcker in kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla, blir Lars Bjurström.

– Det har varit ett intressant uppdrag på många sätt men det är förstås bättre för alla parter att jag nu kan fokusera 100 procent på ett förbund, NÄRF. Det var också ett nödvändigt steg att ta nu när politikerna i våra medlemskommuner har beslutat att utreda en eventuell utökad samverkan/samgående med vårt grannförbund RMB. Det gör det omöjligt för mig att sitta på dubbla stolar, säger Hans Därnemyr.

Det var i juni förra året som NÄRF:s direktion fattade beslut om att tillsätta Hans Därnemyr som tf förbundschef i RMB efter en förfrågan från grannförbundet. Därnemyr tillträdde tf-tjänsten i augusti samma år. Åtgärden var temporär, i syfte att ge RMB tid att hitta en egen lösning för förbundschefsuppdraget sedan deras dåvarande förbundschef Bernt Eriksson gått i pension.