Nyhet

Eldningsförbud upphör i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg

Lyssna

Från och med onsdag 5 juli häver även Melleruds kommun sitt eldningsförbud. Detta innebär att samtliga medlemskommuner, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg har hävt det eldningsförbud som har gällt sedan slutet av maj.

Även om det är tillåtet att elda i skog och mark bör du fortsatt vara försiktig och se till att det inte finns risk för att en brand sprider sig.

Rådande beslut kan komma att ändras om brandrisken förändras. Gå in på din kommuns hemsida för aktuell information.