Nyhet

Ledningscentralen blickar österut

Lyssna

Trollhättan, Falköping och Skövde. I dessa städer finns tre ledningscentraler som nu börjar lära känna varandra väl. Ett nära samarbete är nödvändigt för att kunna stärka upp och stötta varandra vid större händelser och kriser.

Inre befälen Johan Bäckström och Peter Gustafsson ser till att samarbetet med andra ledningscentraler fungerar.

Anledningen till det nya samarbetet har sin grund i MSB:s arbete med att skapa ett enhetligt ledningssystem (ELS) inom kommunal räddningstjänst i Sverige. Det treåriga projektet närmar sig mållinjen. Under 2022 övergår det till skarpt läge då de nya föreskrifterna om ledningssystem träder i kraft, vilket sker inom lagen om skydd mot olyckor.

I korthet handlar ELS om att skapa en ökad förmåga att leda komplexa insatser, att få en ökad uthållighet vid längre insatser och att olika räddningstjänster på ett mer effektivt sätt ska kunna hjälpa varandra och ta emot förstärkningsresurser när det behövs.

Stort behov av samordning

Behovet av bättre samordning blev påtagligt och började ta form efter den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Skogsbränderna sommaren 2018 underströk de behov och brister som fanns.

Så vad innebär ett enhetligt ledningssystem konkret för vår ledningscentral LC 54?

Jo, bland annat att ett nära samarbete med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har inletts. Deras räddningstjänstorganisationer har sina ledningscentraler i Falköping respektive Skövde.

Under de senaste månaderna har inre befäl från de olika ledningscentralerna träffats för att utbyta kunskap med varandra. Vår ledningscentral som heter LC 54 har till och med driftats helt från Falköping vid ett tillfälle, och häromveckan var Falköping på besök hos oss för att under en dag sköta hela sin ledningscentral från våra lokaler i Trollhättan.

”Mindre sårbara”

– Målsättningen är att den operativa insatsen inte ska märka var vi i ledningscentralen fysiskt sitter någonstans. Det gör oss mindre sårbara ifall något händer och vi snabbt måste flytta vår verksamhet till andra lokaler, säger Johan Bäckström, inre befäl.

Det är främst han och Peter Gustafsson som ansvarar för att tekniken i de tre olika ledningscentralerna synkas med varandra och att samtliga berörda befäl får utbildning i varandras system och arbetssätt.  

– Med Falköping har vi kommit väldigt långt och har bara lite småputs kvar. När det gäller Skövde inväntar vi att de inför samma ledningssystem som vi använder vilket väntas ske runt årsskiftet, förklarar inre befäl Peter Gustafsson.

Läs mer om enhetligt ledningssystem på MSB:s webbplats
Läs mer om vår verksamhet och ledningscentralen LC 54