Nyhet
Pressmeddelande

Markus Green tf förbundschef i NÄRF

Lyssna

Den 1 oktober tillträdde Markus Green som tillförordnad förbunds- och räddningschef i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) efter att hans företrädare Hans Därnemyr gått i pension.

Markus Green är sedan tidigare förbunds- och räddningschef för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB). Han kommer därmed att leda verksamheterna i båda kommunalförbunden samtidigt som man inväntar ett politiskt beslut om en sammanslagning till ett nytt, gemensamt förbund. Något som just nu utreds.

– Jag är glad över förtroendet att få vara chef för både Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Genom ett gott samarbete mellan båda förbunden kan vi bygga och skapa en räddningstjänst med kapacitet för framtiden, säger Markus Green.

Han betonar det stora ansvar som vilar på den kommunala räddningstjänsten där det är nödvändigt att bli starkare tillsammans:

– Vi är mitt uppe i en krävande tid där kraven på kommunal räddningstjänst ökar snabbt. Det gäller allt från pågående klimatförändring med extremväder samt svårigheter med rekrytering och kompetensförsörjning till återuppbyggnaden av vårt totalförsvar där kommunal räddningstjänst har en nyckelroll för att skapa motståndskraft i händelse av krig.

Dan Nyberg (S), ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktion, är nöjd med lösningen med en gemensam förbunds- och räddningschef:

– Vi har sedan flera år ett bra samarbete med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och det har utvecklats väldigt positivt. Vår gemensamma ledningscentral är ett tydligt exempel på det. Ett samgående är en naturlig fortsättning och nu är det upp till oss i politiken att finna det nya och gemensamma förbundet. Med Markus Green som en gemensam förbunds- och räddningschef bör det arbetet gå smidigare, säger Dan Nyberg.

Han får medhåll av Jerker Lundin (KD), ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän:

–  Att hjälpas åt mellan räddningstjänsterna i Sverige såg vi var nödvändigt efter skogsbrandssommaren 2018, och mellan RMB och NÄRF har vi haft ett nära samarbete över tid. Att vi nu har en förbunds- och räddningschef som kan stödja politiken i båda förbunden ser vi som positivt i arbetet för ett gemensamt förbund, säger Jerker Lundin.

De här kommunerna ingår i förbunden:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete
i medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete
i medlemskommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla.