Nyhet
Pressmeddelande

Något färre räddningsuppdrag 2021

Lyssna

Under 2021 blev det totala antalet räddningsuppdrag i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds område något färre än året innan. Trenden visar en minskning från 1 228 (2020) till 1 190 (2021).

Rådande coronapandemi har troligen fortsatt att påverka antalet räddningsuppdrag 2021, om än inte lika drastiskt som under pandemins första år. Samtidigt har räddningstjänstens ledningscentral varit fortsatt effektiv på att filtrera bort onödiga uppdrag som bedöms som ”Ej räddningstjänst”.

I kategorin Trafikolyckor skedde en ökning förra året – från 154 (2020) till 192 (2021). I samtliga övriga kategorier syntes en svag minskning, det vill säga för: Automatlarm ej brand, Brand i byggnad, Brand i skog och mark, Brand i fordon, IVPA (i väntan på ambulans) och Suiciduppdrag.

– De senaste årens fallande trend avseende räddningsuppdrag är i och för sig positiv men utan pandemin är det sannolikt att minskningen hade varit mer marginell, säger Hans Därnemyr, förbundschef i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Han höjer samtidigt ett varnande finger för att trenden kan vända uppåt igen de närmaste åren:

– Effekterna av klimatförändringarna, exempelvis torka med ökad brandrisk i skog och mark, översvämningar på grund av periodvis ihållande regn och skyfall, stormvindar med mera kommer troligen att öka i omfattning. Det kan i sin tur bidra till en ökad belastning på räddningstjänsten i framtiden.

Pressbilder