Nyhet

NÄRF hamnar högt i kundnöjdhet

Lyssna

Resultatet av mätningen för Insikt 2020 är klar. NÄRF får mycket höga siffror i både Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Dessutom blev Trollhättans Stad Sverigeetta bland kommuner med över 40 000 invånare.

Fyra medarbetare från NÄRF:s enhet samhällsskydd. Glada miner.
Fyra nöjda medarbetare från enhet samhällsskydd.

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och den görs på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen bygger på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen eller NÄRF under mätåret.

I NÄRF utgörs myndighetsärendena av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inom vårt område görs mätningar för kommunerna Trollhättan och Vänersborg.

I år fick Trollhättans Stad rekordhögt betyg för sin myndighetsutövning och med det en förstaplacering för kommuner över 40 000 invånare. NÄRF:s myndighetsutövning är en del i detta resultat.

Sex områden mäts

Mätningen omfattar sex serviceområden: Effektivitet, bemötande, kompetens, information, rättssäkerhet och tillgänglighet. Inom samtliga av dessa ligger NÄRF väldigt högt: Mellan 82 och 91 för Trollhättan och mellan 83 och 90 för Vänersborg av 100 möjliga.

Benny Gustavsson, enhetschef samhällsskydd, är väldigt nöjd över resultatet:

– Handläggarna på enhet samhällsskydd har åter gjort ett strålande jobb! Även om svarsfrekvensen är låg så kan vi ändå bedöma att vi har goda resultat över tid. Vi har legat högt i mätningarna de senaste åren vilket är ett tecken på att vi gör ett bra jobb och håller hög kvalitet, säger han.

– Det är kul att personerna vi vänder oss till lyfter vårt bemötande, kompetens och effektivitet, särskilt eftersom det inte är alltid vi beslutar i positiv riktning för den enskilde.