Nyhet
Pressmeddelande

NÄRF lanserar ny webbplats

Lyssna

I dag, tisdag 11 maj 2021, lanserar Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sin nya webbplats. Det är en total ”make over” med nytt utseende, ny struktur, nytt innehåll och flera nya funktioner.

Målsättningen med den nya webbplatsen är att förmedla viktig information och kunskap om bland annat risker och brandsäkerhet. Den vänder sig främst till invånarna i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner men innehållet är till stora delar generellt och angår därför de allra flesta.

Enkla sökvägar ska hjälpa användarna att hitta och söka relevant och aktuell information inom räddningstjänstens uppdragsområden. Det kan handla om allt från hur du brandsäkrar ditt hem och vad ett eldningsförbud kan innebära, till hur du bör agera om du hamnar i en trafikolycka. Här förklaras även vad som gäller för de verksamheter som till exempel hanterar brandfarliga och explosiva varor.

En viktig nyhet är att hela webbplatsen är tillgänglighetsanpassad, vilket numera är lagkrav för offentliga myndigheter. Det betyder att alla ska kunna ta del av innehållet genom att det finns en tydlig logik och särskilda funktioner som bland annat möjliggör uppläsning av text.

– Jag ser det här som en milstolpe för NÄRF. Nu önskar vi att vår webbplats ska bli det naturliga stället att gå till och söka information för den som behöver och vill veta mer. Förhoppningsvis kommer den också att öka förståelsen och väcka nyfikenhet för allt det vi gör inom räddningstjänsten och den samhällsviktiga funktion vi faktiskt har, säger Malin Husár, kommunikatör på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.