Nyhet

NÄRF redo att jobba med drönare

Lyssna

Efter tre intensiva utbildningsdagar i mars har NÄRF äntligen fyra egna drönaroperatörer. Nu är det bara några få steg kvar tills vi kan börja köra drönare operativt.

Önskan att få använda drönare inom NÄRF har funnits länge. Men nya lagkrav, tid och behov av att inskaffa rätt kunskaper har krävt sin förberedelsetid.

En av de sista milstolparna är nu avklarade efter att fyra operatörer – Eskil Gröning, Jonas Krook, Martin Widén och Tim Sultan – utbildats av auktoriserade instruktörer från Storstockholms Brandförsvarsförbund. Under tre dagar varvades teori och praktiska övningar. Nyttigt och lärorikt, med massor av information att ta in.

Flera fördelar

Fördelarna med att använda drönare inom räddningstjänsten är otaliga. Till exempel kan insatsledningen snabbt överblicka en olycksplats, söka efter en saknad person eller se var fronten går vid en brand i skog och mark. Det gör det i sin tur lättare att fatta rätt beslut på kort tid.

Efter att utbildningen av operatörer är klar har NÄRF kunnat ta nästa steg: Att ansöka om att få ett särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. För att få det behöver vi bland annat visa att vi har kompetens att genomföra riskanalyser och kan bedöma om flygningar kan genomföras på ett säkert sätt. Fler tillstånd har redan beviljats från bland annat Lantmäteriet. När alla tillstånd är klara återstår bara en del praktiska moment.

Smarta verktyg

Det behövs många timmars övning för att på ett säkert sätt kunna styra drönaren i vissa miljöer, och inte minst i mörker. Fler ska också internutbildas av våra nya operatörer/instruktörer. Målet är att ha tolv certifierade drönaroperatörer i NÄRF till 1 juli.

En ny drönare har beställts och den kräver lite inkörning. Den är utrustad med smarta verktyg som till exempel en värmekamera (IR), vilket är användbart vid bland annat eftersök av försvunna personer. I framtiden ska det även finnas möjlighet att streama bilden från kameran direkt in till vår ledningscentral. Då kommer inre befäl som samordnar insatsen att kunna få en bättre överblick över hur det ser ut, trots att man inte själv är fysiskt på plats.

Exakt när vi är redo att börja använda drönaren skarpt är i nuläget svårt att säga, men enligt Eskil Gröning som lett arbetet med att införa drönare i verksamheten, är målsättningen 1 juni i år.

FAKTA – Dessa grundregler gäller alltid vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Du får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

 Källa: Transportstyrelsen