Nyhet
Pressmeddelande

Ny chef för vår ledningscentral

Lyssna

Den 1 februari 2022 tillträder Peter Gustafsson som ny chef för vår ledningscentral (LC 54). Han efterträder Peter Grönroos som går i pension.

Bild på enhetschef för räddningstjänsten ledningscentral.
Peter Gustafsson, chef för ledningscentralen från 1 februari 2022.

Peter Gustafsson har jobbat i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sedan 1992, först som brandman sedan som styrkeledare. Sedan fem år tillbaka har han tjänstgjort som vakthavande befäl (f d inre befäl) i ledningscentralen LC54. 

– Det ska bli intressant och spännande att få axla en ledande roll i en verksamhet där det händer mycket just nu. Bland annat har vi stärkt vår förmåga genom nya samarbetspartners sedan årsskiftet, säger Peter Gustafsson, tillträdande chef för ledningscentralen LC 54.

Han syftar på de nya krav på ett enhetligt ledningssystem som ställs från nationellt håll via MSB och som gäller sedan 1 januari 2022. Ett enhetligt ledningssystem innebär att räddningstjänsterna ska stå bättre rustade vid ledning av komplexa insatser, men även att deras uthållighet ska öka vid längre insatser och att olika räddningstjänster på ett mer effektivt sätt ska kunna hjälpa varandra och ta emot förstärkningsresurser när det behövs.

För ledningscentralen LC 54:s del innebär det konkret att ett nära samarbete numera finns även med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Deras räddningstjänstorganisationer har sina ledningscentraler i Falköping respektive Skövde.

Om räddningstjänstens ledningscentral
Räddningstjänstens ledningscentral (LC 54) drivs av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Sedan 2021 ingår även Orust räddningstjänst i den larmoperativa verksamheten via avtal. Det innebär att ledningscentralen tar emot larm som rör ett stort geografiskt område där totalt 8 kommuner, 18 stationer och 3 värn ingår. De åtta kommunerna är: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Ledningscentralen ligger i Trollhättan och leds av en enhetschef.