Nyhet

Nytt handlingsprogram klart

Lyssna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds nya handlingsprogram är nu klart. Det godkändes och beslutades av vår direktion den 23 juni 2022.

Handlingsprogrammet är ett viktigt styrdokument som ligger till grund för det uppdrag vi har inom kommunal räddningstjänst och där målet är att färre ska skadas, färre ska omkomma och mindre ska förstöras.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Eftersom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund består av fyra kommuner – Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg – gäller handlingsprogrammet för samtliga dessa kommuner.

De senaste åren har lagstiftningen uppdaterats. Det har bland annat inneburit att upplägget för hur ett handlingsprogram ska se ut blivit mer enhetligt.

Vårt nya handlingsprogram innehåller bland annat beskrivningar av vår förmåga att förebygga olyckor i form av kompetens och resurser. Här beskrivs även de risker som finns inom förbundets område samt vilka mål vår verksamhet har.

Till handlingsprogrammet och övriga styrdokument