Nyhet

Ökad risk för elbränder när fler kör maskiner på natten

Lyssna

Tillhör du dem som har börjat använda dina hushållsmaskiner mer på nätterna för att minska elkostnaden? Då bör du tänka ett extra varv kring din brandsäkerhet. Se till att du har fungerande brandvarnare och att du hör dem om det börjar brinna när du sover.

Nu i höst har Energimyndigheten gått ut med en uppmaning till oss alla att minska elanvändningen. Syftet är att minska belastningen på elnätet och få ner det höga elpriset.

Eftersom energipriset ofta är som lägst nattetid väljer många att köra sina hushållsmaskiner denna tid på dygnet. Men knepen för att minska elförbrukningen får aldrig ske på bekostnad av brandsäkerheten.

– Om du kör dina hushållsmaskiner eller laddar dina apparater på natten har du inte uppsikt om det skulle uppstå en brand. Risken är också att en eventuell brand hinner sprida sig och bli mer omfattande, vilket i värsta fall kan få förödande konsekvenser, säger Nicklas Jansson, brandingenjör på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

– Det allra viktigaste är att du har brandvarnare som fungerar och att de hörs i alla sovrum. Om dina hushållsmaskiner är placerade långt från sovrummen är det klokt att ha seriekopplade brandvarnare. Då kan du få en tidig varning vid en eventuell brand, fortsätter han.

Förra året inträffade över 4 000 elbränder eller skador orsakade av bland annat elfel, kortslutning och överhettning i elapparater, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring. Det var en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Så skyddar du dig mot brand:

  • Ha fungerande brandvarnare som du hör i alla sovrum. Brandvarnare ska placeras i taket och varje varnare ska täcka en yta på cirka 50 kvadratmeter. Om du har flera rum eller våningsplan rekommenderas seriekopplade brandvarnare.
  • Ha minst en pulversläckare på 6 kg och brandfilt hemma. Alla i familjen bör veta var de finns och hur de fungerar.
Läs mer om brandvarnare, brandsläckare och brandfilt

Så minskar du risken för elbränder:

  • Håll rent inuti och bakom dina maskiner. Det gäller särskilt torktumlare som snabbt samlar på sig stora mängder brännbart ludd och damm.
  • Ladda säkert. Lägg aldrig mobiltelefoner, datorer, cykelbatterier eller liknande på en säng eller soffa när du laddar dem. De bör ligga på ett hårt underlag som inte är lättantändligt.
  • Använd aldrig en trasig elsladd eller apparat. Byt ut dem genast om du upptäcker en skada.
  • Alla dina elprodukter ska vara CE-märkta vilket anger att produkten uppfyller alla säkerhetskrav. 
  • Håll även koll på IP-märkningen, det vill säga vilket fuktskydd elprodukten har. I badrum eller utomhusmiljöer får du endast använda utrustning som tål fukt och väta.
  • Se till att du har jordfelsbrytare typ A och att dina eluttag är jordade. Det gäller särskilt om du bor i ett äldre hus. I hus byggda 1994 eller senare är huvudregeln att alla vägguttag ska vara jordade. Är du osäker, kontakta en registrerad elinstallatör för att se över dina elanslutningar.
Läs mer om typiska brandrisker i hemmet