Nyhet

Risk för gräsbrand inför Valborg

Lyssna

Inför Valborg väntas vädret bli torrt, soligt och en del vind kan förekomma. På vissa håll i vårt område varnar SMHI nu för stor gräsbrandsrisk. Vi uppmanar därför till försiktighet när det gäller eldning och grillning utomhus, särskilt på eftermiddagarna när nattfukten har torkat upp.

En stor valborgseld som brinner på kvällen i mörkret och några människor som tittar på.

Håll koll på reglerna

I vissa kommuner är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall eller anordna en valborgseld efter att nya regler trätt i kraft från årsskiftet. Flera kommuner har dock valt att avvakta med förbud och hänvisar än så länge till sina tidigare lokala regler, alternativt att det krävs dispens för att få elda.

Besök din kommuns hemsida för att kontrollera vad som gäller just där du bor. 

Följ våra råd för säker eldning

Från räddningstjänstens sida är vi fortsatt tydliga: Även om du har tillstånd att elda så tänk på att det är ett stort ansvar som kräver kunskap. Du bör alltid vidta åtgärder för att förhindra att en okontrollerad brand uppstår.

  • Kolla brandriskprognosen via SMHI eller MSB:s app Brandrisk Ute innan du bestämmer dig för att grilla eller elda utomhus. Tänd ingen eld om brandrisken är hög.
  • Ha alltid släckutrustning nära tillhands, det vill säga god tillgång till vatten eller annat släckmedel.
  • Ha även med en mobiltelefon för att snabbt kunna ringa och larma om något går snett.
  • Lämna aldrig eldningsplatsen obevakad.
  • Se till att elden är ordentligt släckt innan du går därifrån. 
  • Undvik generellt att elda efter mörkrets inbrott eftersom det kan skapa oro och larm i onödan bland förbipasserande.
Läs mer om eldning och grillning utomhus
Läs mer om brandriskprognoser