Nyhet

Så hanterar du handsprit

Lyssna

Användningen av handsprit har ökat lavinartat under senare tid. Men är du medveten om att det är en brandfarlig vätska? Och det finns några saker du bör tänka på:

  • Placera flaskor så små barn inte kan nå dem – dels på grund av brandrisken, dels för att undvika att vätskan sväljs och orsakar förgiftning.
  • Levande ljus eller andra tändkällor bredvid en flaska handsprit är inte så klokt. Se till att flaskan står säkert.
  • Alcogel ångar av långsammare än sprit. Låt därför händerna ånga av ordentligt innan du lägger på korven på grillen eller tänder i brasan.
  • Var uppmärksam på statisk elektricitet i samband med att handsprit används. Om du har otur kan ångorna antändas.

Om du lagrar lite större mängder, låt helst flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning (kartong eller liknande). MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rekommenderar följande:

  • Vid förvaring upp till 10 liter: Placera förpackningen stadigt i en hylla eller på en bänk. Se till att inget lättantändligt material finns i närheten, till exempel papper. Och inte direkt under oskyddat lysrör.
  • Förvaring 10-50 liter: Ställ in förpackningarna i ett skåp av trä eller metall som är ventilerat, det vill säga där det finns öppningar både nertill och upptill.
  • För mängder över 50 liter: Använd ett brandavskilt utrymme eller skåp, lägst brandklassning EI30.
  • För mängder över 100 liter kan du behöva tillstånd. Det ansöker du om hos oss på NÄRF via blanketten ”Tillståndsansökan brandfarlig, explosiv vara”. Blanketten hittar du på vår sida om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor:
Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Läs mer om brandfarliga vätskor på MSB:s webbplats.