Nyhet

Skärpt eldningsförbud från 9 juni

Lyssna

Från fredag 9 juni gäller skärpt eldningsförbud i skog och mark i samtliga av våra medlemskommuner: Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Det innebär att all eldning i skog och mark är förbjuden, även grillning vid fasta grillplatser.

Det är extremt hög brandrisk i skog och mark just nu och en brand kan sprida sig väldigt snabbt i terrängen. Det skärpta eldningsförbudet syftar till att förhindra skogsbränder.

Skärpt eldningsförbud innebär att:

  • Det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar) i skog och mark.
  • Det skärpta förbudet gäller även eldning och grillning vid fasta grillplatser i skog och mark. Med en fast grillplats avses uppbyggda grillplatser av betong, sten eller liknande.
  • Det är också förbjudet att använda gas- eller vätskeformiga bränslen för annan aktivitet än matlagning, exempelvis ogräsbränning.
  • Ingen form av pyroteknik/fyrverkerier får användas. Även om du har tillstånd är det alltså förbjudet.

Vad är tillåtet?

  • Att grilla på egen tomt är tillåtet så länge försiktighet vidtas och det inte finns risk för brandspridning.
  • Att laga mat på friluftskök med gas- eller spritbrännare i skog och mark är tillåtet. Se till att köket inte står direkt på marken om det finns brännbart material i närheten. Och ha vatten nära tillhands.

Det kan finnas andra undantag. Gå in på din kommuns hemsida för att få aktuell information kring vilka regler som gäller för just ditt område.

Läs mer om vad som gäller vid skärpt eldningsförbud

Frågor och svar om rådande eldningsförbud:

Vem beslutar om eldningsförbud?

Räddningstjänsten har rekommenderat alla våra medlemskommuner att införa eldningsförbud. Men det är varje enskild kommun som beslutar om eldningsförbud.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Förbudet gäller tillsvidare. När eldningsförbudet är över meddelas det på kommunens hemsida samt på NÄRF:s hemsida brand112.se.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Förutom att du utsätter omgivningen för en väldigt stor risk så kan du bli anmäld och straffad.

Är det något mer jag bör tänka på?

  • Larma 112 så snabbt som möjligt om du upptäcker en brand. Ha därför alltid med dig en mobiltelefon när du är ute i terrängen.
  • Släng inga cigarettfimpar på marken.
  • Tänk på att glasbitar, vanliga glasögon och liknande kan bli riktigt farliga när solens strålar samlas genom dem. Åtskilliga bränder har startat på det sättet.
  • Värmen från fyrhjulingar och skogsmaskiner är också en risk om man kör ute i terrängen. Det handlar både om gnistbildning men också om värmen som avges underifrån när du stannat fordonet i exempelvis torrt gräs. 
Karta över eldningsförbud i Sverige via Krisinformation.se