Nyhet

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lyssna

Från 1 augusti 2021 har en rad förändringar införts i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Verksamheter som hanterar explosiva varor berörs i hög grad av de nya reglerna.

Den främsta förändringen innebär att det numera måste göras en lämplighetsprövning av personer som har tillgång till explosiva varor med begärlighetsgrad A eller B i tillståndspliktiga verksamheter, samt personer som har inflytande över sådana verksamheter.

Anmälan om lämplighetsprövning inom kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg görs via oss på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Du som bedriver verksamhet inom området bör därför skicka in anmälan av deltagare till oss så tidigt som möjligt efter 1 augusti 2021. Detta för att vi ska hinna inhämta yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten innan godkännande kan ske.

En annan viktig förändring i nya LBE är att ansökan om nytt tillstånd för både explosiva varor och för brandfarliga varor ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut. Detta för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden.

Blanketter för anmälan hittar du på vår webbsida om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
Mer information om förändringarna i LBE hittar du på MSB:s webbplats