Nyhet

Sotningen upphör 31 maj

Lyssna

Fredag 31 maj 2024 är sista dagen som Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) utför uppdrag kring sotning och brandskyddskontroll. Ansvaret övergår 1 juni till Färgelandas och Trollhättans kommuner som låter privata entreprenörer sköta sotningsuppdraget.

NÄRF har haft hand om sotningen i Färgelanda och Trollhättan sedan 2015, det vill säga i nio år. Nu avvecklas verksamheten helt.

Sotningskunderna hänvisas i fortsättningen till sin kommun och den privata entreprenör som kommunen har upphandlat när det gäller samtliga sotningsrelaterade uppdrag, från utförande av tjänst till ansökningar om egensotning och frågor kring taxor och avgifter.

I Färgelanda kommun blir det Sotningstjänst i Väst som kommer att sköta all sotning och brandskyddskontroll från 1 juni medan Norra Älvsborgs sotaren blir utförare i Trollhättans kommun. Våra två övriga medlemskommuner Mellerud och Vänersborg har sedan länge lagt ut sotningsuppdraget på entreprenad.

Kontakt fakturafrågor under juni:

Vid frågor om fakturor från NÄRF gällande sotning och brandskyddskontroll rekommenderar vi att i första hand mejla dessa till info@brand112.se.

Under juni håller vår sotningstelefon fortsatt öppet för fakturafrågor onsdagar 07.30-10.00, på nummer: 0520-48 59 34. Från juli upphör sotningens telefonnummer att gälla och vi hänvisar alla övriga ärenden till NÄRF:s växel: 0521-26 59 00.