Nyhet
Pressmeddelande

Stavsotning införs från 1 januari

Lyssna

Från 1 januari 2023 inför sotningsenheten vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ett nytt sätt att sota eldstäder. Metoden kallas stavsotning och är betydligt renare och säkrare än traditionell sotning.
Med förändringen följer en generell höjning av sotningstaxan i Trollhättans och Färgelandas kommuner där förbundet utför sotning.

Se filmen där vi visar hur stavsotning fungerar.

Fördelarna med stavsotning är många. Framför allt innebär den modernare tekniken en tydlig förbättring av sotarnas arbetsmiljö, då sotningen sker nerifrån eldstaden i stället för uppifrån skorstenens mynning. På så vis behöver sotarna inte gå upp på hustak lika ofta och därmed kan risken för fallolyckor undvikas. Samtidigt slipper sotarna andas in de farliga sotpartiklar som frigörs i samband med sotning från skorstensmynningen.

– Vi är måna om våra medarbetares arbetsmiljö och därför känns det väldigt bra att vi nu inför stavsotning. Metoden fungerar i de flesta eldstäder men i enstaka fall kan det fortsatt bli nödvändigt att gå upp på taket och sota från skorstensmynningen, säger Benny Gustavsson, chef för enhet sotning vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

– Även om stavsotningen utförs inomhus så är det en ren metod där arbetet sker i en sluten miljö. Eldstadens mynning täcks av skyddande duk och en sotsug kopplas in till rökkanalen, förklarar han.

Förändrad taxa

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för sotning och brandskyddskontroller i Trollhättans och Färgelandas kommuner. Kommunfullmäktige i respektive kommun har fattat beslut om en högre taxa från och med 1 januari 2023. Höjningen blir i snitt cirka 250 kronor per sotningstillfälle vilket framför allt beror på införandet av stavsotning, men det är också en konsekvens av den ökade inflationen och högre bränslekostnader.

– Kostnadsökningen jämnar dock ut sig på sikt. Det beror på att det blir mycket renare i rökkanalerna med stavsotning och därför behöver sotning inte utföras lika ofta som tidigare, enligt Benny Gustavsson.

Ny digital bokningsportal

Sotningskunderna erbjuds även en ny tjänst från slutet av december. Då ska man kunna boka om sin tid via en digital bokningsportal som nås från NÄRF:s hemsida, brand112.se.

– Det blir en välkommen förbättring både för kunderna och för oss, avslutar han.

Stavsotning – så fungerar det:

  • Tekniken bygger på att ett antal stavar kopplas ihop med en speciell borste i ytteränden.
  • Stavarna förs in i eldstaden och sedan uppåt i rökkanalen. En skruvdragare får borsten att rotera och rengör på så vis hela rökkanalen.
  • För att skydda inomhusmiljön läggs täckande dukar runt eldstaden och över eldstadens mynning. Sotaren kopplar även ihop anordningen med en sotsug för att förhindra att sot och andra partiklar sprids i bostaden.
Läs mer om sotning och brandskyddskontroll