Nyhet

Tips och råd för att förebygga skogsbrand

Lyssna

En markägares mardröm är en stor skogsbrand. För att sprida kunskap om ämnet var Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med under en kväll på Nuntorps gård i Brålanda. Ett tiotal markägare deltog för att lära sig mer. Här delar vi med oss av lite av innehållet.

Eftersläckning i eldhärjat skogsområde. Två brandmän tittar ut över området.

Hur beter sig en brand i skogsmark? Hur ser ansvarsfördelningen ut när det värsta inträffar? Hur kan räddningstjänsten och markägare samverka för att så långt som möjligt mildra skadorna?  Det var några av frågorna som stod på agendan när Gröna klustret Nuntorp arrangerade ett seminarium på temat skogsbrand 20 april.

Annie Johansson, en av Sveriges främsta experter inom skogsbrand och naturvårdsbränning, ledde kvällen. Till sin hjälp hade hon Hans Johansson, Michael Johansson och Åke Berntsson från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt Mikael Gard från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

– Det kanske viktigaste budskapet för kvällen var att lägga bort ”jaget” och i stället tänka ”vi”. Hur hjälper vi varandra med resurser och material om det uppstår en skogsbrand? berättar Åke Berntsson, chef för enhet beredskap.

Michael Johansson delade med sig av sina erfarenheter som insatsledare vid en skogsbrand som pågick under nästan en veckas tid i ett område väster om Färgelanda 2018. Han betonar att ett stort ansvar för att förebygga skogsbrand ligger på markägaren. Räddningstjänsten kommer in först när läget är akut och markägaren inte själv kan hantera branden.

– Som markägare är det viktigt att kunna ge oss värdefull information när vi kommer ut på plats, så vi kan agera så snabbt och rätt som möjligt. Till exempel förklara var det finns vatten för oss att använda, hur terrängen ser ut och var bästa väg in är. Det är uppgifter som kan vara avgörande för att förhindra en större spridning, säger Michael Johansson.

Checklista skogsbrand – var beredd om det händer

  • Titta på din fastighetskarta. Notera vad som kan fungera som brandhinder på din fastighet. Undersök ägorna och se hur exempelvis en bäck eller en stig ser ut i verkligheten.
  • Gör en grundlig översyn av dina vägar. Börjar det växa ”finbränsle” på dom? Hur ser det ut med undervegetation i kanterna? Kan räddningsfordon komma fram, mötas och vända? Åtgärda det som behövs!
  • Titta på en större karta för att ha koll på omgivningarna. Kan räddningsfordon köra igenom din fastighet och ut på nästa? Kan både du och grannarna ha fördelar av att göra en ny väg som även gynnar skogsbruket?
  • Dina vattenresurser är mycket viktiga vid brand. Förbered genom att skapa din egen vattenkarta. Inventera vilka vattendrag du har. Är vattnet tillgängligt och kan nås med brandbil eller terrängfordon? Markera lämpliga pumpplatser.
  • Vilka andra riskområden finns på din fastighet eller i närheten? Exempelvis byggnader, kraftledningar, master eller liknande.
  • En stigfinnare kan göra stor skillnad vid brand. Hur hittar du i terrängen? Finns det andra i din närhet som är bra stigfinnare?
  • Se över dina byggnader. Åtgärda det som behövs för ett bra brandskydd. Kom även ihåg att värdera de byggnader som finns ute på fastigheten som sommarstugor, gamla lador, skjul och liknande.
  • Kontakta dina grannar och delge varandra viktiga värden eller annan nyttig information om era respektive fastigheter.
  • Vilka externa resurser finns i din närhet? Exempelvis frivilligorganisationer, samverkande nätverk, maskingrupper, släckningsföretag och liknande.
  • Samverka! Kom ihåg att brandsläckning inte är ett ensamarbete utan alla kommer att behöva hjälp.

Källa: Annie Johansson, Kyllesjö Skog

Bra appar du bör ha i din mobil

Brandrisk Ute – Ger dig aktuell brandriskprognos där du befinner dig.

112 – En livsviktig app. Ringer du via 112-appen anges din position till SOS Alarm vid samtal.

Mer kunskap i LBK-pärmen

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har tagit fram en pärm med rekommendationer och krav på utformning av brandskyddet inom lantbruk och hästverksamhet. Här finns tydlig och bra information till dig som markägare. LBK-pärmen kan beställas via Brandskyddsföreningen.