Nyhet
Pressmeddelande

Totalt 1 175 räddningsuppdrag under 2022

Lyssna

Under 2022 utförde vi totalt 1 175 räddningsuppdrag. Mest utmärkande under året var de samtidigt anlagda bränderna i Trollhättan den 2 juni.

Tydliga minskningar i antalet uppdrag syns i kategorierna brand i byggnad och trafikolycka jämfört med året innan. Inom kategorin brand i skog och mark ökade däremot antalet uppdrag.

Släckningsarbete efter en av de anlagda bränderna i Trollhättan den 2 juni 2022.

De senaste tre åren har Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) sett en minskning av det totala antalet räddningsuppdrag jämfört med åren dessförinnan. Det började med en markant nedgång 2020 då antalet uppdrag minskade med nästan 14 procent – från 1 421 (2019) till 1 228 (2020). Efterföljande år, både 2021 och 2022, har det totala antalet uppdrag legat kvar på ungefär samma nivå.

–  Nu kan vi inte skylla på en coronaeffekt längre utan vi får försöka hitta andra förklaringar. En faktor som jag tror spelar roll är att vår ledningscentral blir allt bättre på att sålla bort uppdrag som inte handlar om räddningstjänst, förklarar Hans Därnemyr, förbundschef och räddningschef på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Totalt bedömdes cirka 650 inkommande larm som ej räddningstänst under 2022.

–  Vi har blivit mer effektiva helt enkelt och åker på rätt saker där vi verkligen behövs och gör nytta.

Färre bränder i byggnader

I statistiken för 2022 är det några larmkategorier som sticker ut jämfört med året innan. Antalet uppdrag som gällde brand i byggnad hamnade på 111 förra året vilket är den lägsta siffran på sju år.

– Det är lite förvånande eftersom vi tvärtom befarade en ökning av antalet bränder i bostäder då allt fler började elda i sina eldstäder på grund av stigande energipriser, säger Hans Därnemyr.

–  Vi har inte någon säker förklaring till denna minskning men vi hoppas att det är en effekt av att vi tillsammans med andra myndigheter varit duktiga på att informera allmänheten och ser en ökad kunskap om brandsäkerhet ute i samhället. Det handlar bland annat om vikten av att ha fungerande brandvarnare hemma och att man eldar i sina kaminer på rätt sätt för att minska risken för soteld.

Även i kategorin trafikolyckor syns en märkbar minskning jämfört med året innan – från 192 (2021) till 144 (2022).

I larmkategorin brand i skog och markblev det däremot mer än en fördubbling av antalet uppdrag – från 31 (2021) till 71 (2022).

–  Den relativt torra sommaren i fjol tros ha bidragit till flera småbränder i skog och mark. Riktigt omfattande skogsbränder klarade vi oss som tur var ifrån, säger Hans Därnemyr.

Här kan du läsa hela larmstatistiken

Övrig statistik och fakta i korthet

De 1 175 larmen fördelades enligt följande i NÄRF:s medlemskommuner:

Färgelanda 90

Mellerud 120

Trollhättan 526

Vänersborg 439

Utmärkande händelser under året

2022-06-02: Samtidigt anlagda bränder på flera olika platser i Trollhättan,  däribland i centralt parkeringshus och motorfordon. 

2022-08-15 – 2022-08-16: Cirka 80 larm under ett par dygn på grund av intensiv nederbörd samt brand i skog och mark.

Pressbilder