Nyhet

Stor risk för gräsbränder

Lyssna

Många kontaktar oss just nu och vill svedjeelda. Vi på räddningstjänsten avråder från att göra det eftersom det är väldigt torrt i markerna. Vindbyar och vindkantringar kan snabbt leda till oönskad spridning!

Det finns otaliga exempel på när en kontrollerad eldning snabbt övergått till en okontrollerad brand, där i värsta fall byggnader har brunnit upp. Hastigheten på brandspridning i gräs är oftast betydligt snabbare än brand i skogsmiljö, ofta så snabb att man som enskild person inte har möjlighet att hejda den.

Några råd att följa om du ändå bestämmer dig för att elda:

Torrt gräs och torra löv
  • Kontrollera om eldningsförbud råder. Just nu är brandrisken måttlig till hög i vårt område. Om ett förbud införs annonseras det på bland annat här på vår webbplats och på din kommuns webbplats.
  • Elda aldrig ensam.
  • Lämna inte brandområdet utan uppsikt.
  • Elda endast små ytor åt gången.
  • Ha alltid vatten tillhands.