Nyhet

Unika övningar i Trollhättans slussled

Lyssna

Vid två tillfällen har vi fått möjlighet att genomföra speciella övningar i en av Trollhätte kanals nedre slussar. Kanske såg du när en av övningarna ägde rum? Tillsammans med Trafikverket, konsultföretaget WSP samt Sjöfartsverket hade vi iscensatt realistiska scenarier som skulle kunna hända i verkligheten.

Vid ena övningen började en båt brinna i en av de nedre slussarna vilket gjorde att slussen snabbt rökfylldes. Samtidigt skulle två personer livräddas ur vattnet. Vid andra övningstillfället var det en läckande gasolflaska inne i en hytt som orsakade en mindre explosion. En person låg medvetslös inne i båten och en annan kastade sig i vattnet skadad och behövde livräddas.

Polisen deltog för att spärra av och skapa säkerhet runt området medan räddningsinsatsen pågick. Även ambulansen var med vid första tillfället för att observera.

Syftet med övningarna var att testa hela räddningskedjan där alla aktörer är med, för att skapa lärdomar inför att en ny slussled ska byggas och utformas.

Det blev riktigt lyckat och alla inblandade löste sina uppgifter på ett utmärkt sätt!

Film från första övningstillfället med en simulerad brand i en av Sjöfartsverkets arbetsbåtar.

Övningscenario 1, tisdag 31 oktober:

En arbetsbåt börjar brinna (vi använde rökmaskin) nere i sluss fyra. Två personer som är ombord ramlar i vattnet varav en förlorar medvetandet.

Sjöfartsverkets personal stoppar slussningen, kastar ut livbojar till personerna i vattnet och larmar räddningstjänsten.

Tjänstgörande styrka har inte fått veta i förväg vad övningen ska innehålla och är oförberedda men de löser uppgiften utmärkt. Insatsledaren ser till att vattennivån i slussen höjs, de släcker branden och plockar upp personerna som är i vattnet med hjälp av en stege. 

Efter en utvärdering med alla inblandade repeterades övningen – ett utmärkt sätt att kunna förbättra och slipa ännu mer på rutiner och samspel.

Övningscenario 2, torsdag 9 november:

Denna gång är det en något mer komplex olycka. Arbetsbåten ligger fastsurrad nere i sluss fyra när en gasolflaska som är placerad inne i båten börjar läcka. Det sker en mindre explosion men börjar inte brinna. En person slänger sig i vattnet, en annan ligger skadad och medvetslös kvar inne i hytten nära gasolflaskan.

Sjöfartsverkets personal agerar genom att larma och kasta ner en livboj till personen i vattnet.

Även denna gång är tjänstgörande räddningspersonal oförberedd på vilken typ av övning de kommer att möta. Att gå in och möta en brandfarlig eller explosiv gas som inte syns kräver ett högt säkerhetstänk och väl genomtänkta beslut.

Eftersom båten är förtöjd och ingen ombord kan göra loss den måste räddningspersonalen fira ned sig med skyddsmask och övrig säkerhetsutrustning. Med en detektor mäter de om det finns någon gas i luften i och kring båten. Instrumentet indikerar gasol som är en brandfarlig gas.

Samtidigt har en räddningspersonal klättrat ner och säkrat personen i vattnet. Efter att gasen på båten vädrats bort kan personen undsättas på båtens däck samtidigt som båten slussas upp. Även denna gång samlades alla inblandade efteråt för en utvärdering. Därefter upprepade man övningen.