Nyhet

Var försiktig med eldning i påsk

Lyssna

Inför påsken uppmanar vi till stor försiktighet när det gäller eldning utomhus. Fjolårsgräset som täcker markerna nu är väldigt torrt och en eld kan sprida sig mycket snabbt.

En eldningstunna ger dig bättre kontroll över eldningen. Men tänk på att det behövs bara en gnista för att omgivande torrt fjolårsgräs ska börja brinna.

Om du behöver röja i trädgården eller på dina marker rekommenderar vi att inte elda upp trädgårdsavfallet. I första hand bör du i stället samla ihop skräpet och lämna det i avsedda kärl eller vid närmaste återvinningscentral.

Om du vill göra en påskbrasa är det viktigt att ha koll på säkerheten. Kom ihåg att det alltid är du som tänder elden som är ansvarig!

Följ checklistan

  • Kolla brandriskprognosen via SMHI eller appen Brandrisk Ute innan du bestämmer dig för att elda. Brandrisken brukar vara extra hög på eftermiddagarna då nattfukten har torkat upp.
  • Släckutrustning ska finnas nära tillhands, det vill säga god tillgång till vatten eller annat släckmedel.
  • Ha med mobiltelefon för att snabbt kunna ringa och larma om något går snett.
  • Lämna aldrig eldningsplatsen. Håll uppsikt under hela tiden du eldar.
  • Se till att elden är ordentligt släckt innan du går därifrån.  
  • Undvik att elda efter mörkrets inbrott eftersom det kan skapa oro och larm i onödan bland förbipasserande.

Följ reglerna

Inom tätbebyggt område är det generellt förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall. Eldning får inte heller ske så att rök sprids över till exempel bostadsområden, allmänna vägar eller järnvägar. Om eldningen inte sker på din egen mark krävs tillstånd från markägaren.

Är det hög eller mycket hög risk för brand i skog och mark kan din kommun besluta om eldningsförbud. Information om eldningsförbud annonseras på kommunens hemsida.  

Brandriskprognosen, SMHI