Nyhet

”Vi har det i oss”. Informationskampanj från MSB

Lyssna

Vid en större kris eller krig har alla som bor i Sverige och som är mellan 16 och 70 år ett ansvar att ställa upp för varandra och hjälpa till för att vårt samhälle ska kunna fortsätta fungera. Det är budskapet i MSB:s informationskampanj som just nu pågår med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Just nu råder en stor oro i vår omvärld på grund av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Det går inte att utesluta att Sverige kan hamna i ett besvärligt läge framöver. Till exempelvis kan det bli brist på viktiga varor och tjänster som el eller drivmedel. I värsta fall blir vi indragna i krig även om det just nu inte råder några överhängande hot om det enligt Försvarsmakten.

Inom räddningstjänsten förbereder vi oss så gott vi kan enligt det uppdrag vi har.

Som privatperson kan du också förbereda dig, framför allt genom att ha en god hemberedskap. Men det finns många fler sätt. Fundera över hur du och din familj skulle hantera en allvarlig krissituation. Prata med dina grannar. Kanske har du möjlighet att engagera dig i en organisation som arbetar med säkerhet och beredskap?

Vill du veta mer om vad du kan göra?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen lanserat en särskild webbsida med samlad information riktad till allmänheten.

MSB:s webbsida Om krisen eller kriget kommer

Aktuell information från olika myndigheter

Du kan även gå in på Krisinformation.se för att hitta aktuell och bekräftad information från olika myndigheter. Här finns bland annat information om hur det svenska samhället påverkas av det säkerhetspolitiska läget.

Krisinformation.se om det säkerhetspolitiska läget