Nyhet

Besöksförbud till alla våra stationer

Lyssna

Vi iakttar just nu stor försiktighet för att vår personal inte ska insjukna med anledning av coronaviruset covid-19. Därför har vi bland annat infört besöksförbud tillsvidare. Vi uppmanar även att undvika eldning utomhus i största möjliga mån för att inte belasta räddningstjänsten i onödan.

NÄRF bedriver en samhällsviktig verksamhet som måste kunna upprätthållas. Därför har följande åtgärder vidtagits för att minska smittspridning i verksamheten:

  • Besöksförbud råder till våra brandstationer i Trollhättans, Vänersborgs, Melleruds och Färgelandas kommuner. Endast räddningstjänstens personal samt fastighetsägarens representant har rätt att uppehålla sig i lokalerna.
  • Samtliga externutbildningar och studiebesöksaktiviteter är inställda. Berörda aktörer är meddelade.
  • Analys- och planeringsarbete pågår löpande i avsikt att minimera pandemins följdverkningar för egen verksamhet och samhällsmedborgarnas säkerhet.  

NÄRF följer noggrant utvecklingen av smittspridningen tillsammans med medlemskommuner och berörda myndigheter.

Sök information!

Enskilda uppmanas i första hand att själva söka information om covid-19 via Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. Här hittar du information på olika språk. Är du sjuk, blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, gå in på 1177.se för sjukvårdsrådgivning.